OBR

Hoe berekenen wij uw maximale overbruggingsuitkering?

Bij de berekening van uw overbruggingsuitkering kijken wij naar het verschil tussen uw VUT of vergelijkbare uitkering en uw ouderdomspensioen. Dit verschil heet 'aftop'. De aftop is het bedrag dat u er op achteruit gaat.

Voorbeeld (alle bedragen zijn maandbedragen)

Uw VUT of vergelijkbare uitkering was € 2.000,00. Vanaf uw 65e ontvangt u een ouderdomspensioen van € 500,00. Uw maximale aftop is € 1.500,00. De overbruggingsuitkering vult uw inkomen aan tot het maximale bedrag van de overbruggingsuitkering. Als u alleenstaand bent is het maximale bedrag € 1203,35 en als u een partner heeft € 772,45. Uw inkomen trekken wij van het maximale bedrag af.

Voorbeeld 1: U bent alleenstaand

Aftop€ 1.500,00
Maximale overbruggingsuitkering€ 1203,35
Uw inkomen€ 500,00
Uw overbruggingsuitkering€ 703,35

Voorbeeld 2: U heeft een partner

Aftop€ 1.500,00
Maximale overbruggingsuitkering€ 772,45
Uw inkomen€ 500,00
Uw overbruggingsuitkering€ 272,45