OBR

Door de verhoging van de AOW-leeftijd kunt u tijdelijk minder inkomen hebben. Bijvoorbeeld als uw VUT of vergelijkbare uitkering stopt, lager wordt of overgaat in een ouderdomspensioen vóórdat uw AOW-pensioen ingaat. Gebeurt dit bij u? Dan kunt u misschien een overbruggingsuitkering krijgen. Met de overbruggingsuitkering kunt u een terugval in inkomen opvangen.

De overbruggingsuitkering is maandelijks en geen lening

Beantwoord enkele vragen en kijk of u een overbruggingsuitkering kunt krijgen.