Kindernamen

'Kratten vol handgeschreven formulieren'

zwart-wit schoolfoto met klas kinderen

Maar liefst 1,9 miljoen ouders ontvangen kinderbijslag van de Nederlandse overheid. Het gaat daarbij in totaal om 3.392.472 kinderen in Nederland en in het buitenland. Wanneer en waarom werd de kinderbijslag eigenlijk ingevoerd? Medewerker van de Sociale verzekeringsbank Ruud Nicolaas (60 jaar) vertelt er alles over vanuit zijn ervaring als uitvoerder en docent Sociale Verzekeringen.

,,De kinderbijslag werd officieel ingevoerd in 1941 tijdens de Tweede Wereldoorlog’’, vertelt Nicolaas over de oorsprong van de kinderbijslag. ,,De wet lag er eigenlijk al in 1938, maar kon nog niet worden uitgevoerd door de onrustige oorlogsperiode.’’

Kinderbijslag niet meteen voor iedereen

De kinderbijslag werd in het leven geroepen als een tegemoetkoming in de kosten van het onderhoud van kinderen. Men vond een gemiddeld loon hoog genoeg voor een gezin met maximaal twee kinderen. Daarom was de eerste Kinderbijslagwet alleen voor werknemers én vanaf hun derde kind. Pas in 1963 werd deze tegemoetkoming officieel een nieuwe volksverzekering voor iedereen die in Nederland woont of werkt: de Algemene Kinderbijslagwet (AKW). Tegelijkertijd kwamen er aparte regelingen voor de eerste twee kinderen: de Kinderbijslagwet voor loontrekkenden (KWL), de Kindertoelageregeling overheidspersoneel (KTO) en de Kinderbijslagwet voor kleine zelfstandigen (KKZ). In 1980 werden ze samengevoegd met de AKW en toegekend vanaf het eerste kind.

Ieder kwartaal een leuk bedrag

Nicolaas werkte vanaf 1976 voor één van de Raden van Arbeid, die later werden samengevoegd met de Sociale Verzekeringsbank. Hij en zijn collega’s hadden het toen maar wat druk met het uitkeren van de nieuwe regeling. ,,Computers bestonden niet en iedere kwartaal ontvingen wij kratten vol handgeschreven formulieren. Op de achterkant hadden werkgevers aangekruist op welke dagen een werknemer had gewerkt. Wij hadden de taak om uit te rekenen hoeveel kinderbijslag iemand kreeg. Dit was veel werk en mede daardoor was het niet haalbaar de kinderbijslag iedere maand uit te betalen. Daarom werd gekozen voor een kwartaalbetaling.’’