Kindernamen

Voornamen uit de Germaanse tijd

Het geven van namen aan kinderen begon lang  geleden in de Germaanse tijd. Toen waren namen als Geertruida, Hildegond en Adelbert populair. Welke namentrends hebben in al die eeuwen al de revue gepasseerd en welke trends kunnen we nog verwachten?

De vrijheid om zelf een naam te kiezen, kan ook de nodige stress opleveren. Want vindt maar eens een naam die super-origineel is en die tegelijkertijd in goede aarde valt bij familie en vrienden… Wat dat betreft was het voor 1970 een stuk makkelijker om een naam te kiezen. Toen was de keuze namelijk beperkt. Bovendien was het eeuwenlang gebruikelijk om kinderen naar familieleden te vernoemen. De eerstgeborenen kregen de namen van de grootouders en daarna kwamen de namen van ooms en tantes aan de beurt. Vernoemen gebeurt uiteraard nog steeds. Het is nu dus wachten op de eerste Smiley junior.

Middeleeuwen

Na de Germaanse periode volgde de Middeleeuwen met weer een nieuwe trend Kinderen werden massaal vernoemd naar Bijbelse figuren en heiligen, zoals Maria en Johannes. ,,Terwijl er vanuit de kerk geen druk werd uitgeoefend’’, aldus Bloothooft . ,,De populariteit van heiligennamen verspreidden zich eerder via mond-tot-mond.’’

Periode van stabiliteit

Germaanse namen bleven tijdens de Middeleeuwen nog steeds bestaan, ook omdat kinderen naar hun voorouders werden vernoemd. De eeuwen voorafgaand aan de Tweede Wereldoorlog worden in de naamsgeschiedenis ook wel kort samengevat als de ‘periode van stabiliteit’, die zich kenmerkt door vernoeming naar opa en oma.

Naoorlogse periode

Na de Tweede Wereldoorlog werd deze traditie verbroken. De naam van opa of oma wordt nog wel regelmatig als tweede naam meegegeven. Verder zien we invloeden uit onder meer Frankrijk en Engeland met namen zoals Ingrid, Jaenette en Robert. 

Voor de toekomst verwacht Bloothooft steeds meer bijzondere namen waar we wellicht nu nog niet van hebben gehoord. De namendeskundige verwacht dit doordat er steeds meer mensen met een andere achtergrond zich in Nederland vestigen. ,,Daarnaast zien we dat voornamen de laatste jaren steeds korter zijn geworden. Dat roept makkelijk en het is een trend die niet snel voorbij zal gaan.’’

Vooralsnog hoeven Anna en Daan zich dus geen zorgen te maken om van hun troon te worden verstoten.

Wist je dat?

Er niet altijd een aanwijsbare oorzaak is voor de populariteit van een bepaalde naam in een bepaalde periode? Het kan zijn dat radio, tv en/of een bekend persoon een rol speelt, maar dit is niet altijd aantoonbaar.

Wist je dat?

Een populaire naam vaak populair blijft voor de tijdsduur van één generatie? Volgens namendeskundige Gerrit Bloothooft zijn er echter altijd ‘blijvertjes’. Zoals David en Jan die door vernoeming nooit helemaal zullen verdwijnen.

Wist je dat?

Zowel katholieken als protestanten hun kinderen vroeger naar heiligen vernoemden? De katholieken gebruikten daarbij de Latijnse namen zoals Wilhelmus en Petronella, terwijl de protestanten de korte traditionele Nederlandse namen gebruikten zoals Wim en Petra.

Bronnen: Het Meertens Instituut, Rijksoverheid.nl en het boek ‘Wie noemt zijn kind nu Chardonnay?’ van Maarten van der Meer.