Kinderbijslag

Uw kind gaat buiten Nederland wonen

Gaat uw kind in een ander land wonen, bijvoorbeeld om onderwijs te volgen? Dan krijgt u nog kinderbijslag als uw kind in een land gaat wonen waarmee Nederland een 'handhavingsverdrag' heeft gesloten. In dit verdrag staan afspraken over de controle op uitkerin­gen, zoals de kinderbijslag.

U blijft de volledige kinderbijslag ontvangen in landen die lid zijn van de Europese Unie (EU), Europese Economische Ruimte (EER) of Zwitserland.

In andere landen kan de kinderbijslag stoppen, of zal het bedrag lager zijn omdat de kosten van het leven in die landen ook lager zijn.

In deze landen kan geen kinderbijslag worden betaald: Argentinië, Belize, Chili, Ecuador, Egypte, Hong Kong, Jordanië, Macedonië, Monaco, Panama, Paraguay, Thailand, Turkije en Uruguay.

Dubbele kinderbijslag

Voor een kind dat niet bij u thuis woont, kunt u in sommige gevallen dubbele kinderbijslag krijgen. Hoeveel u krijgt, hangt af van de kosten die u heeft voor het onderhoud van uw kind. Wij kijken ook naar wat uw kind bijverdient. 

Als u of de andere ouder regelmatig bij uw kind verblijft, kan dit gevolgen hebben voor uw kinderbijslag. Als de ouders (of één van de ouders) meer dan 45 dagen per kwartaal bij het kind verblijven, beschouwen wij uw kind als thuiswonend. U krijgt dan eenmaal kinderbijslag.

Brengt u of de andere ouder een paar keer in een kwartaal een kort bezoek aan uw kind (bijvoorbeeld 2 of 3 weken), dan tellen wij de bezoekperioden bij elkaar op. Dit doen we ook als u de ene keer op bezoek gaat en de andere ouder de volgende keer.

Gaat u bij uw kind op bezoek in het ene kwartaal en loopt uw bezoek door in het volgende kwartaal? Ook dan mag uw bezoek niet langer duren dan 45 dagen.

Voorbeeld: uw bezoek aan uw kind begint op 21 juni en eindigt op 9 augustus. Totaal is dat 50 dagen. In het 2e kwartaal zijn het 10 dagen en in het 3e kwartaal 40 dagen. Over het 3e kwartaal krijgt u eenmaal kinderbijslag.

Bij de andere ouder wonen

Woont uw kind buiten Nederland bij de andere ouder? En kan deze ouder ook Nederlandse kinderbijslag krijgen? Dan betalen wij de kinderbijslag aan de ouder bij wie het kind woont.

Soms kan de andere ouder in zijn of haar land ook nog gezinsbijslag krijgen. Landen hebben afgesproken welke gezinsbijslag dan voorrang heeft: de Nederlandse of de buitenlandse. Als de buitenlandse gezinsbijslag lager is dan de Nederlandse, dan kunnen we soms het bedrag aanvullen tot de hoogte van de Nederlandse kinderbijslag.