Kinderbijslag

Uw hele gezin gaat buiten Nederland wonen

Als u de kinderbijslag krijgt en in een ander land gaat wonen, maar in Nederland blijft werken, verandert er meestal niets aan uw kinder­bijslag.

Maar als u ook in het buitenland gaat werken, krijgt u alleen nog Nederlandse kinderbijslag als u:

  • tijdelijk buiten Nederland werkt en een detacheringsverklaring heeft, of
  • als Nederlander in het buitenland in dienst van een Nederlandse overheidsinstelling werkt.

Gaat u buiten de Europese Unie (EU) of EER wonen, terwijl u wel in Nederland werkt, dan krijgt u alleen kinderbijslag als u in een land woont waarmee Nederland een 'handhavingsverdrag' heeft gesloten. Dit is een verdrag waarin afspraken staan over de controle op uitkerin­gen, zoals de kinderbijslag.

Gezinsbijslag uit een ander land

Soms krijgt u of uw partner ook gezinsbijslag van een ander land of internationale organisatie. Dan krijgen u en uw partner niet allebei het volledige bedrag.

Landen hebben afgesproken wie de gezinsbijslag "bij voorrang betaalt". Als de buitenlandse gezinsbijslag hoger is, betaalt dat land meestal een aanvulling op de Nederlandse gezinsbijslag. Zo gaat u er samen niet op achteruit.

De Nederlandse gezinsbijslag is niet alleen de kinderbijslag, maar kan ook kindgebonden budget en kinderopvangtoeslag zijn.

Voorbeeld:
U krijgt van land A € 110,- gezinsbijslag per maand. Uw partner krijgt € 130 gezinsbijslag per maand uit land B.

Als land B bij voorrang betaalt, krijgt uw partner € 130 per maand van land B en u niets van land A. Als land A bij voorrang betaalt, krijgt u € 110 per maand van land A en uw partner een aanvulling van € 20 van land B.