Kinderbijslag

Uw kinderbijslag buiten Nederland

De SVB betaalt kinderbijslag uit als uw kind in een land woont of gaat wonen waarmee Nederland een verdrag heeft met afspraken over de controle op uitkeringen, zoals de kinderbijslag. U kunt alleen kinderbijslag krijgen als u verzekerd bent.

Kijk of u verzekerd bent en kinderbijslag kunt krijgen.


De landen die lid zijn van de Europese Unie (EU), Europese Economische Ruimte (EER) of Zwitserland voldoen bijvoorbeeld aan deze voorwaarde.

In een aantal andere landen kunt u ook kinderbijslag krijgen, maar dan krijgt u vaak minder kinderbijslag. Het bedrag is dan aangepast aan het kostenniveau van het land waarin uw kind woont. Per land is vastgelegd hoeveel procent van het maximale bedrag aan kinderbijslag u kunt ontvangen.

Er zijn ook landen waar geen kinderbijslag betaald kan worden: Argentinië, Belize, Chili, Ecuador, Egypte, Hong Kong, Jordanië, Macedonië, Monaco, Panama, Paraguay, Thailand, Turkije en Uruguay.