Kinderbijslag

Het is op dit moment niet mogelijk om uw rekeningnummer te wijzigen via Mijn SVB. Dit kan alleen schriftelijk.

Wanneer krijgt u dubbele kinderbijslag als uw kind uitwonend is door ziekte?

Als een kind door ziekte of een handicap uitwonend is, krijgt u dubbele kinderbijslag als uw kind in een instelling verblijft en de kosten worden betaald door:

  • De Wlz (Wet langdurige zorg), of
  • Jeugdwet, of
  • een ziektekostenverzekering.

Wij vragen bij u een bewijs op waaruit blijkt dat de kosten door Wlz, Jeugdwet of een ziektekostenverzekering worden betaald, en dat uw kind niet bij u thuis woont. Daarnaast kijken we naar de onderhoudskosten voor uw kind én naar het inkomen van uw kind.

Verblijft uw kind in een ziekenhuis?

Als uw kind in een ziekenhuis verblijft dan woont uw kind voor de kinderbijslag thuis. U krijgt dan hooguit eenmaal kinderbijslag. Duurt het verblijf langer dan 6 maanden? Dan wordt uw kind als uitwonend gezien voor de kinderbijslag. U kunt dan dubbele kinderbijslag ontvangen.