Kinderbijslag

Wanneer krijgt u dubbele kinderbijslag bij uitwonend kind door onderwijs?

U kunt alleen dubbele kinderbijslag krijgen als:

 • uw kind een beroepsopleiding (BOL of BBL-opleiding) volgt die op weinig plekken in Nederland wordt gegeven, waarbij de afstand tussen het gezin en de dichtstbijzijnde school waar de opleiding wordt aangeboden groter is dan 25 kilometer, of
 • uw kind een particuliere beroepsopleiding (BOL of BBL-opleiding) volgt die op weinig plekken in Nederland wordt gegeven, waarbij de afstand tussen het gezin en de school waar de opleiding wordt aangeboden groter is dan 25 kilometer, of
 • uw kind als toptalent (dans of muziek) of als topsporter een speciale school voor voortgezet onderwijs volgt (DAMU of LOOT-school), waarbij de afstand tussen het gezin en de dichtstbijzijnde school waar de opleiding wordt aangeboden, groter is dan 25 kilometer, óf
 • uw kind een opleiding volgt in het (voorbereidend) beroepsonderwijs en als topsporter op toptalentniveau een opleiding volgt bij een centrum voor topsport. De afstand tussen het gezin en de dichtstbijzijnde school waar de opleiding wordt aangeboden is groter dan 25 kilometer, óf
 • als uw kind een vmbo-opleiding volgt aan de Maritieme academie in Harlingen of IJmuiden of aan het Scheepvaart- en transportcollege te Rotterdam, waarbij de afstand tussen het gezin en de plaats waar de opleiding wordt aangeboden, groter is dan 25 kilometer. Als uw kind verplicht intern is, dan maakt het niet uit hoe groot de afstand is tussen het gezin en de opleiding, óf
 • u een beroep heeft waardoor uw kind niet thuis kan wonen (bijvoorbeeld binnenschipper, kermisexploitant of circusartiest), óf
 • u op Ameland, Vlieland, Terschelling of Schiermonnikoog woont, of
 • u in een afgelegen gebied buiten Nederland woont waar het aanbod aan onderwijs laag is en uw kind niet dagelijks heen en weer kan reizen, óf
 • u buiten Nederland werkt in het 'algemeen belang'. Dit geldt bijvoorbeeld als u voor de Nederlandse overheid werkt of voor een internationale organisatie, zoals de 'NAVO'.

Daarnaast kijken we naar de onderhoudskosten voor uw kind én naar het inkomen van het kind.

Gaat uw kind buiten Nederland een opleiding volgen?

Dan kunt u volgens de nieuwe voorwaarden alleen dubbele kinderbijslag krijgen als:

 • de buitenlandse opleiding vergelijkbaar is met een Nederlandse opleiding waarvoor dubbele kinderbijslag geldt; én
 • er binnen 25 kilometer van het woonadres van uw kind (voordat hij of zij uitwonend werd door onderwijs) geen vergelijkbare opleiding wordt aangeboden.

Opleidingen die gelden voor schooljaar 2018/2019

Controleer of de opleiding van uw kind voldoet aan de voorwaarden om dubbele kinderbijslag te kunnen ontvangen.

Opleidingen die gelden voor schooljaar 2017/2018