Kinderbijslag

Uw kind is uit huis geplaatst

Als uw kind uit huis is geplaatst, bijvoorbeeld in een pleeggezin of een instelling, kunt u toch kinderbijslag krijgen. Dat kan als u minstens € 425 per kwartaal bijdraagt aan het onderhoud van uw kind.

Aantonen van de bijdrage aan het onderhoud

Om kinderbijslag te krijgen, moet u uw bijdrage aan het onderhoud van uw kind aantonen. Dit kan bijvoorbeeld met een bankafschrift. Als u de rekening op tijd betaalt, maar ná het kwartaal waarop uw bijdrage betrekking heeft, dan telt het bedrag toch gewoon mee voor de kosten van dat kwartaal.