Kinderbijslag

Uw kind gaat (tijdelijk) uit huis

Soms is het niet mogelijk om uw kind thuis op te voeden en te verzorgen. U kunt dan toch kinderbijslag krijgen.

Wanneer is uw kind uitwonend?

Voor de SVB is uw kind uitwonend als hij of zij minder dan 4 nachten per week thuis overnacht.

Gaat uw kind tijdelijk uit huis voor bijvoorbeeld een ziekenhuisopname of vakantie? Dan blijft uw kind voor de SVB gewoon thuiswonend. Duurt de tijdelijke periode langer dan 6 maanden, dan is uw kind voor ons uitwonend geworden.

Wanneer krijgt u kinderbijslag voor uw uitwonend kind?

U krijgt kinderbijslag voor uw uitwonende kind als:

  • u minstens € 425 per kwartaal betaalt voor het onderhoud van uw kind.
  • uw kind minder dan € 1.296 netto per kwartaal bijverdient.

Is uw kind jonger dan 16 jaar? Dan mag uw kind onbeperkt bijverdienen.

Wanneer krijgt u dubbele kinderbijslag

U kunt dubbele kinderbijslag krijgen als uw kind uitwonend is:

  • door ziekte of handicap, of
  • om onderwijs te volgen, en
  • u betaalt per kwartaal meer dan € 1.129 voor het onderhoud van uw kind, en
  • uw kind verdient niet meer dan € 1.296 netto per kwartaal bij.

Is uw kind jonger dan 16 jaar? Dan mag uw kind onbeperkt bijverdienen.

U kunt dubbele kinderbijslag krijgen als uw kind thuiswonend is en:

  • 3 jaar of ouder is, maar jonger dan 18 jaar, en
  • een positief CIZ-advies heeft.

Geen dubbele kinderbijslag als u uw kind langer dan 45 dagen bezoekt

Als uw kind niet bij u thuis woont, krijgt u voor uw kind dubbele kinderbijslag als u niet meer dan 45 dagen per kwartaal bij uw kind verblijft.

Brengt u of de andere ouder een paar keer in een kwartaal een kort bezoek aan uw kind (bijvoorbeeld 2 of 3 weken), dan tellen wij de bezoekperioden bij elkaar op. Dit doen we ook als u de ene keer op bezoek gaat en de andere ouder de volgende keer. Als de ouders (of één van de ouders) meer dan 45 dagen per kwartaal bij het kind verblijven, beschouwen wij uw kind als thuiswonend. U krijgt dan eenmaal kinderbijslag.

Gaat u bij uw kind op bezoek in het ene kwartaal en loopt uw bezoek door in het volgende kwartaal? Ook dan mag uw bezoek niet langer duren dan 45 dagen.

Voorbeeld: uw bezoek aan uw kind begint op 21 juni en eindigt op 9 augustus. Totaal is dat 50 dagen. In het 2e kwartaal zijn het 10 dagen en in het 3e kwartaal 40 dagen. Over het 3e kwartaal krijgt u eenmaal kinderbijslag.

Komt uw kind regelmatig thuis voor vakanties of weekenden? Dan maakt het niet uit hoe lang uw kind bij u thuis verblijft.