Kinderbijslag

Er is iemand overleden

De overledene woonde in Nederland

Als de overledene in Nederland woonde, hoeft u het overlijden niet aan ons te melden. Zodra u het overlijden heeft gemeld bij de gemeente, geeft de gemeente dit aan ons door.

De overledene woonde in het buitenland

Als de overledene in het buitenland woonde, moet u het overlijden wel aan ons doorgeven. Neem hiervoor contact met ons op en stuur een kopie van de overlijdensakte op.

Wat gebeurt er met de kinderbijslag na het overlijden

Als een ouder is overleden

Krijgt u de kinderbijslag en is uw partner overleden, dan blijft u gewoon kinderbijslag ontvangen. Kreeg de ouder die is overleden de kinderbijslag en verzorgde u samen de kinderen? Dan bekijken we of u de kinderbijslag kunt krijgen. Wij sturen u daarvoor een aanvraagformulier. Als de overledene de enige verzorger van het kind was, dan stopt de kinderbijslag in het kwartaal ná het  overlijden. Worden de kinderen door bijvoorbeeld een familielid opgenomen, dan bekijken we of dit familielid de kinderbijslag kan krijgen. Wij sturen daarvoor een aanvraagformulier.

Als uw kind is overleden

Is uw kind overleden, dan stopt de kinderbijslag in het kwartaal ná het overlijden. Wij sturen u een brief waarin staat wanneer de kinderbijslag stopt. Krijgt u voor meer kinderen kinderbijslag, dan zetten we in de brief het nieuwe bedrag dat u vanaf het volgende kwartaal krijgt.