Kinderbijslag

Uw bijdrage aan het onderhoud van uw kind

Als uw kind ergens anders gaat wonen, kunt u nog kinderbijslag krijgen voor dit kind. Dit kan als u minstens € 425 per kwartaal betaalt voor het onderhoud van uw kind. Zijn uw kosten minstens € 1.129 per kwartaal? Dan kunt u soms dubbele kinderbijslag krijgen. 

De SVB kan u vragen om aan te tonen hoeveel u aan het onderhoud van uw kind bijdraagt.

Wat zijn onderhoudskosten?

Met onderhoudskosten bedoelt de SVB de kosten voor het levensonderhoud, de opvoeding en het onderwijs van uw kind. Bijvoorbeeld:

 • huisvesting
 • een bijdrage aan de instelling waar uw kind woont
 • kleding en schoenen
 • vakantie
 • vervoer van uw kind en de kosten die u maakt om uw kind te bezoeken
 • verzekeringen
 • studiekosten
 • schoolgeld
 • kosten voor verjaardagen
 • contributies voor verenigingen
 • zakgeld

Door u betaalde alimentatie voor uw kind of een bijdrage van uw partner voor het onderhoud van uw kind, mag u meetellen als onderhoudskosten. Spaargeld rekenen we niet tot onderhoudskosten.

Hoe toont u uw onderhoudskosten aan?

U en uw kind wonen in hetzelfde land

Wonen u en uw uitwonende kind allebei in hetzelfde land (Nederland of een ander land), dan vragen we u om een overzicht van de uitgaven voor uw kind.Vanaf het moment dat uw kind ergens anders gaat wonen, houdt u een heel kwartaal bij welke kosten u voor uw kind maakt. Uitgaven die u in één keer voor een heel jaar betaalt, tellen ook mee. Denkt u hierbij bijvoorbeeld aan schoolgeld. Voor het overzicht deelt u het jaarbedrag door vier.

U hoeft geen rekeningen mee te sturen. Alleen als u erg veel uitgaven heeft of als er iets bijzonders aan de hand is, vragen wij u om bewijsstukken. Wij herhalen het onderzoek naar de onderhouds­kosten één keer per jaar.

U en uw kind wonen niet in hetzelfde land

Woont uw kind in een ander land dan u? Dan kunt u uw onderhoudskosten op de volgende manieren aantonen:

 • Voor kosten die u zelf rechtstreeks betaalt moet u met rekeningen of andere bewijzen aantonen dat u die kosten heeft gemaakt.
 • Als u geld overmaakt naar uw kind of naar de verzorger van uw kind, dan moet u bewijsstukken sturen waaruit blijkt dat het geld bij uw kind of bij de verzorger is terechtgekomen. Een bewijsstuk is bijvoorbeeld een bankoverschrijving of een bewijs van storting en een bewijs dat de verzorger of uw kind het bedrag heeft ontvangen.
 • Als uw kind of de verzorger geld pint of opneemt van een Nederlandse bankrekening, moet u dit met bankafschriften aantonen. Daarbij moet duidelijk zijn dat de opname is gedaan door het kind of de verzorger.
 • Als wij uw kinderbijslag en/of kindgebonden budget overmaken naar uw kind of de verzorger, dan telt dit mee voor uw onderhoudskosten.
 • Verblijft u tijdelijk bij uw kind of uw kind tijdelijk bij u? Dan telt € 10 per kind per dag mee voor uw onderhoudskosten. Dit geldt alleen als u kunt aantonen dat u een periode bij elkaar heeft verbleven.

Wij accepteren alleen originele betaalbewijzen van een officiële Nederlandse bank of van een bank of instelling die wordt erkend door De Nederlandsche Bank.