Kinderbijslag

Dubbele kinderbijslag voor thuiswonend kind met intensieve zorg

Per 1 januari 2015 is de Tegemoetkoming voor ouders van gehandicapte kinderen (TOG) vervallen. TOG was voor kinderen die extra zorg nodig hadden door een ziekte of handicap. Vanaf 1 januari 2015 kunnen thuiswonende kinderen die intensieve zorg nodig hebben dubbele kinderbijslag krijgen.

Wat zijn de voorwaarden?

  • uw kind is 3 jaar of ouder, maar jonger dan 18 jaar
  • uw kind woont bij u thuis
  • uw kind heeft intensieve zorg nodig. Het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ) geeft hierover een advies af. Dit is het CIZ-advies.