Kinderbijslag

Door onderhoud is onze website van 17 tot en met 20 mei minder goed bereikbaar.

Dubbele kinderbijslag voor thuiswonend kind met intensieve zorg

Voor een kind dat thuis woont en intensieve zorg nodig heeft, kunt u dubbele kinderbijslag krijgen.

Wat zijn de voorwaarden

  • Uw kind is 3 jaar of ouder, maar jonger dan 18 jaar
  • Uw kind woont bij u thuis
  • Uw kind heeft intensieve zorg nodig. Het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ) geeft hierover een advies af. Dit is het CIZ-advies. U hoeft dit advies niet zelf aan te vragen bij CIZ. Wij schakelen CIZ in als wij de aanvraag om dubbele kinderbijslag van u hebben ontvangen.