Kinderbijslag

Dubbele kinderbijslag voor thuiswonend kind met intensieve zorg

Voor een kind dat thuis woont en intensieve zorg nodig heeft, kunt u dubbele kinderbijslag krijgen.

Wat zijn de voorwaarden

  • Uw kind is 3 jaar of ouder, maar jonger dan 18 jaar
  • Uw kind woont bij u thuis
  • Uw kind heeft intensieve zorg nodig. Het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ) geeft hierover een advies af. Dit is het CIZ-advies. U hoeft dit advies niet zelf aan te vragen bij CIZ. Wij schakelen CIZ in als wij de aanvraag om dubbele kinderbijslag van u hebben ontvangen.