Kinderbijslag

Een extra bedrag aan kinderbijslag

Heeft u het hele jaar (1 januari tot en met 31 december) dubbele kinderbijslag gehad omdat uw kind thuis woont en intensieve zorg nodig heeft? Dan kunt u misschien een extra bedrag aan kinderbijslag krijgen.

Het extra bedrag over 2018 is € 2.040,19. Dit is een extra bedrag per jaar. U krijgt dit bedrag één keer, ook als u de zorg heeft voor meer kinderen.

Wanneer kunt u dit extra bedrag krijgen

Heeft u het hele jaar 2018 (1 januari tot en met 31 december 2018) dubbele kinderbijslag gehad omdat uw kind intensive zorg nodig heeft? Dan wordt ook gekeken of u het hele jaar een fiscale partner had.

  • Had u het hele jaar een fiscale partner? Dan mag het inkomen van één van de partners niet hoger zijn dan € 4.934 per jaar. Het inkomen van de andere partner is niet van belang.
  • Had u het hele jaar geen fiscale partner of voor een deel van het jaar een fiscale partner? Dan kijken wij niet naar de hoogte van uw inkomen.

Aanvragen extra kinderbijslag

Wilt u over het jaar 2018 extra kinderbijslag aanvragen? Dan kunt u dat doen zodra u van ons een brief heeft ontvangen. U krijgt deze brief eind januari 2019. In deze brief staat hoe u dit extra bedrag kunt aanvragen

Heeft u eind januari 2019 nog geen brief van ons ontvangen? Maar denkt u toch dat u een extra bedrag kunt krijgen? Neem dan contact op met ons kantoor in Roermond. U kunt tot 1 december 2019 de extra kinderbijslag aanvragen.

Aanvragen over 2017

Wilt u over het jaar 2017 nog extra kinderbijslag aanvragen en voldoet u aan de voorwaarden? U heeft éénmalig langer de tijd om aan te vragen. Over het jaar 2017 kunt u nog tot 1 december 2019 aanvragen. Dat kan niet meer via Mijn SVB, maar alleen via een aanvraagformulier op papier. Wilt u over 2017 aanvragen? Neem dan contact met ons op via telefoonnummer 0475 36 80 40.

Wat is een fiscale partner

Als u bent getrouwd of een geregistreerd partnerschap heeft, bent u automatisch elkaars fiscale partner. Ook als u samenwoont, kunt u elkaars fiscale partner zijn. De Belastingdienst bepaalt of u een fiscale partner heeft. Kijk voor meer informatie op de site van de Belastingdienst.

Wat verstaan we onder inkomen

Het inkomen voor het 'extra bedrag aan kinderbijslag' is anders dan het ‘verzamelinkomen’ bij de Belastingdienst. Ook gaan wij niet uit van het ‘geregistreerde inkomen’ dat bij de Belastingdienst opgevraagd kan worden. Voor het extra bedrag aan kinderbijslag telt als inkomen:

  • belastbaar loon en belastbare uitkeringen uit Nederland maar ook buiten Nederland. Het belastbaar loon is het brutoloon min de reisaftrek als u deze heeft. U vindt het brutoloon op de jaaropgave van uw werkgever of uitkerende instantie. Soms heet dit ook fiscaal loon of loon voor de loonheffing.
  • het belastbare resultaat uit overige werkzaamheden. Dit zijn opbrengsten uit werkzaamheden als freelancer, alfahulp, artiest of beroepssporter.
  • de belastbare winst uit onderneming. Dit is winst die u heeft ontvangen uit uw bedrijf.
  • betalingen uit het PGB-budget als u zorgverlener bent.
  • een bijstandsuitkering (WWB). Heeft u een bijstandsuitkering voor gehuwden? Dan telt de helft van de bijstandsuitkering mee als uw inkomen. De andere helft telt mee als inkomen voor uw partner.