Kinderbijslag

Een extra bedrag aan kinderbijslag

Voldoet u over een heel jaar (1 januari tot en met 31 december) aan de voorwaarden om dubbele kinderbijslag te krijgen omdat uw kind thuis woont en intensieve zorg nodig heeft? Dan kunt u misschien een extra bedrag aan kinderbijslag krijgen.

Het extra bedrag over 2017 is € 2.013,21. Dit is een extra bedrag per jaar. U krijgt dit bedrag één keer, ook als u de zorg heeft voor meer kinderen.

Wanneer kunt u dit extra bedrag krijgen

Voldoet u heel 2017 (1 januari tot en met 31 december 2017) aan de voorwaarden om dubbele kinderbijslag te krijgen omdat uw kind intensive zorg nodig heeft? Dan wordt ook gekeken of u het hele jaar een fiscale partner had.

  • Had u het hele jaar een fiscale partner? Dan mag het inkomen van één van de partners niet hoger zijn dan € 4.895 per jaar. Het inkomen van de andere partner is niet van belang.
  • Had u het hele jaar geen fiscale partner of voor een deel van het jaar een fiscale partner? Dan kijken wij niet naar de hoogte van uw inkomen.

Aanvragen extra kinderbijslag

Wilt u over het jaar 2017 extra kinderbijslag aanvragen? Dan kunt u dat doen zodra u van ons een brief heeft ontvangen. U heeft deze brief eind januari 2018 gekregen. In deze brief staat hoe u dit extra bedrag kunt aanvragen. 

Heeft u geen brief van ons ontvangen? Maar denkt u toch dat u extra bedrag kunt krijgen? Neem dan contact op met ons kantoor in Roermond. U kunt tot 1 december 2019 de extra kinderbijslag aanvragen.

 

Vul de vragen in en kijk of u het extra bedrag aan kinderbijslag kunt aanvragen

1Voldoet u het hele jaar 2017 aan alle voorwaarden om dubbele kinderbijslag te krijgen omdat uw kind thuis woont en intensieve zorg nodig heeft?
 
 
 
 

Wat is een fiscale partner

Als u bent getrouwd of een geregistreerd partnerschap heeft, bent u automatisch elkaars fiscale partner. Ook als u samenwoont, kunt u elkaars fiscale partner zijn. De Belastingdienst bepaalt of u een fiscale partner heeft. Kijk voor meer informatie op de site van de Belastingdienst.

Wat verstaan we onder inkomen

Het inkomen voor het 'extra bedrag aan kinderbijslag' is anders dan het verzamelinkomen bij de Belastingdienst. Voor het extra bedrag aan kinderbijslag telt als inkomen:

  • Belastbaar loon en belastbare uitkeringen uit Nederland maar ook buiten Nederland. U vindt het belastbaar bedrag op de jaaropgave van uw werkgever of uitkerende instantie. Soms heet dit ook fiscaal loon of loon voor de loonheffing.
  • Het belastbare resultaat uit overige werkzaamheden. Dit zijn opbrengsten uit werkzaamheden als freelancer, alfahulp, artiest of beroepssporter.
  • De belastbare winst uit onderneming. Dit is winst die u heeft ontvangen uit uw bedrijf.
  • Betalingen uit het PGB-budget als u zorgverlener bent.
  • Een bijstandsuitkering (WWB). Hebben u en uw partner een bijstandsuitkering voor gehuwden, dan telt de helft van dit bedrag voor u beiden als inkomen.