Kinderbijslag

Wat is een CIZ-advies

Als uw kind intensieve zorg nodig heeft, kunt u dubbele kinderbijslag aanvragen. Maar wij kunnen niet zelf bepalen of uw kind intensieve zorg nodig heeft. Daarvoor schakelen wij het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ) in. Zij beoordelen de zorgbehoefte van uw kind. U ontvangt daarvoor een vragenformulier. Het is belangrijk dat u dit formulier zo uitgebreid mogelijk invult. Alleen dan kan CIZ een juist advies geven. Stuur eventueel ook informatie mee van de behandelend arts of van de school waar uw kind naar toe gaat. Als CIZ alle informatie van u heeft ontvangen, geeft CIZ ons hierover een advies. Dit is het CIZ-advies. Als dit advies positief is krijgt u dubbele kinderbijslag. Maar is het advies negatief, dan houdt u éénmaal kinderbijslag.

Hoe gaat de beoordeling van CIZ in zijn werk

CIZ vraagt informatie bij u op. Zij kunnen u bellen of sturen u een vragenformulier toe. Soms vraagt CIZ extra informatie op bij artsen of specialisten. CIZ doet dit alleen als u daarvoor toestemming geeft.

Is er al informatie beschikbaar over uw kind, bijvoorbeeld door Wlz-zorg? Dan kan CIZ vaak direct een advies afgeven. Deze informatie mag CIZ alleen gebruiken als u hier toestemming voor geeft. Vul op de aanvraag in of u hiervoor toestemming geeft.

CIZ beoordeelt de zorgbehoefte van uw kind aan de hand van 2 onderwerpen, die elk verdeeld zijn in 5 'functies':

Verzorging
 1. lichaamshygiëne
 2. zindelijkheid
 3. eten en drinken
 4. mobiliteit
 5. medische verzorging

Oppassing

 1. gedrag
 2. communicatie
 3. alleen thuis zijn
 4. begeleiding buitenshuis
 5. bezig houden

Per functie kijkt CIZ hoe groot de zorgbehoefte is. Voor iedere functie geeft CIZ een score. De totaalscore bepaalt of het advies positief of negatief is. Het advies is positief als er op:

 • 5 functies een score is toegekend bij kinderen van 3 t/m 5 jaar
 • 4 functies een score is toegekend bij kinderen van 6 t/m 9 jaar
 • 3 functies een score is toegekend bij kinderen van 10 t/m 17 jaar

CIZ geeft dit advies aan ons door. U ontvangt ook zelf een brief van het CIZ met uitleg hoe zij tot dit advies zijn gekomen. Daarna ontvangt u van ons bericht of u wel of niet dubbele kinderbijslag krijgt voor uw kind.