Kinderbijslag

Welke wijzigingen moet u doorgeven

Als u kinderbijslag krijgt en er verandert iets in uw situatie, moet u dat binnen 4 weken aan ons doorgeven. Zo krijgt u altijd het juiste bedrag. Woont u buiten Nederland? Dan moet u een wijziging binnen 6 weken aan ons doorgeven. Alleen de persoon die de kinderbijslag heeft aangevraagd kan een wijziging doorgeven. Dat is de ouder die post van ons ontvangt.

Welke wijzigingen hoeft u niet aan ons door te geven

 • Welke wijzigingen hoeft u niet aan ons door te geven

  Woont u in Nederland? Dan krijgen we de volgende wijzigingen door van uw gemeente. Geef de wijziging wel op tijd door bij uw gemeente.

  • Verhuizing van uw hele gezin binnen Nederland
  • Geboorte van een kind in Nederland
  • Huwelijk
  • Geregistreerd partnerschap
  • Echtscheiding
  • Andere nationaliteit
  • Overlijden van een gezinslid (dat in Nederland woont)

  Woont u in Nederland? Gaat uw kind naar het hbo of universiteit en kan uw kind studiefinanciering krijgen? Dan hoeft u dit niet aan ons door te geven. Wij ontvangen van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) een melding dat uw kind onderwijs volgt waarvoor studiefinanciering kan worden aangevraagd.
  Ook als uw kind stopt met het hbo of de universiteit ontvangen wij hierover een melding.

Welke wijzigingen moet u wél altijd doorgeven?

De volgende wijzigingen moet u altijd binnen 4 weken aan ons doorgeven. Woont u niet in Nederland? Geef een wijziging dan altijd binnen 6 weken aan ons door.

 • Andere samenstelling van uw gezin
  • Uw kind is geboren buiten Nederland
  • Er komt een kind in uw gezin wonen dat niet uw eigen kind is
  • Uw kind gaat ergens anders wonen
  • Uw kind komt weer thuis wonen
  • Een gezinslid dat niet in Nederland woont, overlijdt (stuur een kopie van de overlijdensakte mee)
 • Verhuizing
  • Eén of meer gezinsleden verhuizen
  • Eén of meer gezinsleden verhuizen naar een ander land
  • U gaat met uw hele gezin buiten Nederland wonen
 • Stoppen met samenwonen
  U en uw partner gaan uit elkaar.
 • Samenwonen
  U gaat met iemand samenwonen.
 • Huwelijk of geregistreerd partnerschap buiten Nederland
  • U trouwt buiten Nederland
  • U sluit een geregistreerd partnerschap buiten Nederland, of een daarmee vergelijkbare overeenkomst
 • Werken, wonen of een uitkering buiten Nederland
  Werken in Nederland
  • U of uw (ex-)partner woont buiten Nederland en stopt met werken in Nederland
  • U of uw (ex-)partner stopt met werken in Nederland, terwijl de partner nog buiten Nederland werkt of een niet-Nederlandse uitkering ontvangt
  • U of uw (ex-)partner is gaan werken in Nederland, terwijl de partner nog buiten Nederland werkt of een niet-Nederlandse uitkering ontvangt
  Werken buiten Nederland
  • U of uw (ex-)partner gaat buiten Nederland werken of in een ander land dan het woonland
  • U of uw (ex-)partner stopt met werken buiten Nederland 
  • U of uw (ex-)partner gaat een niet-Nederlandse uitkering ontvangen

 • Andere vergoeding voor verzorging van een kind
  • U gaat een pleeggeldvergoeding ontvangen
  • U gaat een andere vergoeding of tegemoetkoming voor onderhoud van uw kind ontvangen
  • Er verandert iets in een andere vergoeding of tegemoetkoming voor onderhoud van uw kind
 • Inkomen van uw kind van 16 of 17 jaar
  • Uw kind gaat meer verdienen dan € 1.296 netto per kwartaal
  • Uw kind verdiende eerst meer dan € 1.296 netto per kwartaal en gaat nu minder dan dit bedrag verdienen
 • Voogdij
  • U krijgt de voogdij over uw kind
  • U heeft niet langer de voogdij over uw kind

 • Onderwijs van uw kind van 16 en 17 jaar
  U hoeft dit alleen door te geven als uw kind 16 of 17 jaar is en particulier onderwijs volgt, of buiten Nederland naar school gaat. 
  • Uw kind gaat niet langer naar school
  • Uw kind gaat naar een nieuwe school
  • Uw kind gaat tijdelijk (korter dan zes 6 maanden) niet naar school
  • Uw kind is door ziekte of handicap niet meer in staat om onderwijs te volgen
  • Uw kind was door ziekte of handicap niet in staat om onderwijs te volgen en is voldoende hersteld om weer naar school te gaan

 • Bijzondere opleiding
  • Uw kind is uitwonend en gaat een door de minister aangewezen beroepsopleiding op een andere locatie volgen
  • Uw kind is uitwonend en gaat speciaal onderwijs met DAMU-licentie of een Loot-licentie voor toptalenten op een andere locatie volgen.
 • Onderhoud van uw kind
  • U of uw partner gaat meer of minder betalen aan het onderhoud van uw kind dat niet bij u woont
  • Een derde (iemand anders dan u of uw partner) gaat bijdragen aan het onderhoud van uw kind
  • De bijdrage van een derde wordt hoger of lager
 • Verblijf bij uw kind
  Uw kind woont niet meer thuis. U of uw partner bezoekt uw kind meer dan 45 dagen per kwartaal (korte bezoeken worden bij elkaar opgeteld)
 • Plaatsing in gevangenis of huis van bewaring
  U of uw partner gaat naar de gevangenis of huis van bewaring.
 • Postadres
  • U blijft op hetzelfde adres wonen maar wilt uw post van ons ergens anders ontvangen
  • U heeft een nieuw postadres