Kinderbijslag

Welke wijzigingen moet u doorgeven

Als u kinderbijslag krijgt en er verandert iets in uw situatie, moet u dat binnen 4 weken aan ons doorgeven. Zo krijgt u altijd het juiste bedrag. Woont u buiten Nederland? Dan moet u een wijziging binnen 6 weken aan ons doorgeven. Alleen de persoon die de kinderbijslag heeft aangevraagd kan een wijziging doorgeven. Dat is de ouder die post van ons ontvangt.

Welke wijzigingen hoeft u niet aan ons door te geven

 • Welke wijzigingen hoeft u niet aan ons door te geven

  Woont u in Nederland? Dan krijgen we de volgende wijzigingen door van uw gemeente. Geef de wijziging wel op tijd door bij uw gemeente.

  • Verhuizing van uw hele gezin binnen Nederland
  • Geboorte van een kind in Nederland
  • Huwelijk
  • Geregistreerd partnerschap
  • Echtscheiding
  • Andere nationaliteit
  • Overlijden van een gezinslid (dat in Nederland woont)

  De volgende wijzigingen hoeft u ook niet door te geven. Wij krijgen deze gegevens van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO).
  • Uw kind gaat een opleiding volgen aan het mbo, hbo of de universiteit en kan studiefinanciering krijgen
  • Uw kind stopt met een opleiding waarvoor uw kind studiefinanciering kon krijgen

Welke wijzigingen moet u wél altijd doorgeven?

De volgende wijzigingen moet u altijd binnen 4 weken aan ons doorgeven. Woont u niet in Nederland? Geef een wijziging dan altijd binnen 6 weken aan ons door.

 • Andere samenstelling van uw gezin
  • Uw kind is geboren buiten Nederland
  • Er komt een kind in uw gezin wonen dat niet uw eigen kind is
  • Uw kind gaat ergens anders wonen
  • Uw kind komt weer thuis wonen
  • Een gezinslid dat niet in Nederland woont, overlijdt (stuur een kopie van de overlijdensakte mee)
 • Verhuizing
  • Eén of meer gezinsleden verhuizen
  • Eén of meer gezinsleden verhuizen naar een ander land
  • U gaat met uw hele gezin buiten Nederland wonen
 • Stoppen met samenwonen
  U en uw partner gaan uit elkaar.
 • Samenwonen
  U gaat met iemand samenwonen.
 • Huwelijk of geregistreerd partnerschap buiten Nederland
  • U trouwt buiten Nederland
  • U sluit een geregistreerd partnerschap buiten Nederland, of een daarmee vergelijkbare overeenkomst
 • Werken, wonen of een uitkering buiten Nederland
  Werken in Nederland
  • U of uw (ex-)partner woont buiten Nederland en stopt met werken in Nederland
  • U of uw (ex-)partner stopt met werken in Nederland, terwijl de partner nog buiten Nederland werkt of een niet-Nederlandse uitkering ontvangt
  • U of uw (ex-)partner is gaan werken in Nederland, terwijl de partner nog buiten Nederland werkt of een niet-Nederlandse uitkering ontvangt
  Werken buiten Nederland
  • U of uw (ex-)partner gaat buiten Nederland werken of in een ander land dan het woonland
  • U of uw (ex-)partner stopt met werken buiten Nederland 
  • U of uw (ex-)partner gaat een niet-Nederlandse uitkering ontvangen

 • Andere vergoeding voor verzorging van een kind
  • U gaat een pleeggeldvergoeding ontvangen
  • U gaat een andere vergoeding of tegemoetkoming voor onderhoud van uw kind ontvangen
  • Er verandert iets in een andere vergoeding of tegemoetkoming voor onderhoud van uw kind
 • Inkomen van uw kind van 16 of 17 jaar
  • Uw kind gaat meer verdienen dan € 1.296 netto per kwartaal
  • Uw kind verdiende eerst meer dan € 1.296 netto per kwartaal en gaat nu minder dan dit bedrag verdienen
 • Voogdij
  • U krijgt de voogdij over uw kind
  • U heeft niet langer de voogdij over uw kind

 • Onderwijs van uw kind van 16 en 17 jaar
  U hoeft dit alleen door te geven als uw kind 16 of 17 jaar is en particulier onderwijs volgt, of buiten Nederland naar school gaat. 
  • Uw kind gaat niet langer naar school
  • Uw kind gaat naar een nieuwe school
  • Uw kind gaat tijdelijk (korter dan zes 6 maanden) niet naar school
  • Uw kind is door ziekte of handicap niet meer in staat om onderwijs te volgen
  • Uw kind was door ziekte of handicap niet in staat om onderwijs te volgen en is voldoende hersteld om weer naar school te gaan

 • Bijzondere opleiding
  • Uw kind is uitwonend en gaat een door de minister aangewezen beroepsopleiding op een andere locatie volgen
  • Uw kind is uitwonend en gaat speciaal onderwijs met DAMU-licentie of een Loot-licentie voor toptalenten op een andere locatie volgen.
 • Onderhoud van uw kind
  • U of uw partner gaat meer of minder betalen aan het onderhoud van uw kind dat niet bij u woont
  • Een derde (iemand anders dan u of uw partner) gaat bijdragen aan het onderhoud van uw kind
  • De bijdrage van een derde wordt hoger of lager
 • Verblijf bij uw kind
  Uw kind woont niet meer thuis. U of uw partner bezoekt uw kind meer dan 45 dagen per kwartaal (korte bezoeken worden bij elkaar opgeteld)
 • Plaatsing in gevangenis of huis van bewaring
  U of uw partner gaat naar de gevangenis of huis van bewaring.
 • Postadres
  • U blijft op hetzelfde adres wonen maar wilt uw post van ons ergens anders ontvangen
  • U heeft een nieuw postadres