Kinderbijslag

Als de SVB niet op tijd beslist

De SVB moet op tijd een beslissing nemen op uw aanvraag, uw bezwaarschrift of wijziging. Gebeurt dit niet dan kunt u misschien een vergoeding krijgen.

Wanneer moet de SVB beslissen

In de ontvangstbevestiging van uw aanvraag of bezwaarschrift staat binnen hoeveel weken u een beslissing van ons ontvangt. Als dit niet lukt, mogen wij dit verlengen met enkele weken. U ontvangt hierover een brief. Krijgt u binnen deze periode geen beslissing? Dan zijn wij te laat met beslissen.

Wat als u geen beslissing heeft ontvangen

Heeft u binnen de aangegeven periode geen beslissing ontvangen, laat ons dit dan per brief weten. Wij proberen dan alsnog binnen 2 weken een beslissing te nemen. Lukt dit niet dan kunt u van ons een vergoeding krijgen vanaf de dag nadat deze 2 weken voorbij zijn.

Hoogte van de vergoeding

Hoeveel vergoeding u krijgt, hangt af van het aantal dagen dat wij te laat zijn geweest. De eerste 2 weken nadat we uw brief hebben ontvangen, tellen niet mee. Daarna is de vergoeding € 23 per dag voor de eerste 14 dagen. Vanaf dag 15 tot en met dag 28 is dit € 35 per dag en vanaf dag 29 tot en met dag 42 is de vergoeding € 45 per dag. U kunt maximaal 42 dagen een vergoeding krijgen. De vergoeding krijgt u altijd na afloop van deze 42 dagen.