Kinderbijslag

Wat is een startkwalificatie

Een startkwalificatie is een diploma van de havo, het vwo, of het mbo niveau 2 of hoger.

De kwalificatieplicht

De kwalificatieplicht zegt dat kinderen van 16 of 17 jaar zonder startkwalificatie tot hun 18e onderwijs moeten volgen. De bedoeling van deze regeling is dat zij proberen een startkwalificatie te halen.

Kinderen hoeven niet per se 5 dagen per week naar school. Ook een combinatie van werken en leren kan een startkwalificatie opleveren. Dit is bijvoorbeeld het geval bij de BBL (beroepsbegeleidende leerweg) in het mbo.

Het kind moet ook echt deelnemen aan de lessen, de stages of de praktijklessen. De kinderbijslag stopt als de leerplichtambtenaar aan ons doorgeeft dat het kind niet voldoende lessen volgt.

Wanneer is een kind vrijgesteld van een startkwalificatie

Een kind is vrijgesteld van het behalen van een startkwalificatie als het bijvoorbeeld gehandicapt is of op een school heeft gezeten voor praktijkonderwijs of speciaal onderwijs.

Uw kind van 16 of 17 jaar heeft een startkwalificatie

Als uw kind gaat werken of nog onderwijs volgt stopt de kinderbijslag als uw kind:

  • naar het HBO of de universiteit gaat en studiefinanciering kan aanvragen, of
  • te veel inkomen heeft.

Hoe werkt de kwalificatieplicht voor kinderen die in het buitenland wonen

Begrippen als startkwalificatie en vrijstelling zijn buiten Nederland niet bekend. Woont een kind in een ander land dan Nederland dan bekijken we of een kind:

  • overdag op school zit en bezig is met het behalen van een diploma dat jongeren een goede kans biedt op geschoold werk, of
  • zo'n opleiding met een diploma heeft afgerond, of
  • door ziekte of handicap niet in staat is om onderwijs te volgen.