Kinderbijslag

Uw kind wordt 16 jaar

Voor kinderen van 16 en 17 jaar zijn er andere regels voor de kinderbijslag dan voor jongere kinderen. U kunt nog kinderbijslag krijgen als uw kind:

  • met een bijbaantje niet meer verdient dan € 1.296 netto per kwartaal, én
  • overdag op school zit en bezig is met het behalen van een startkwalificatie, of
  • is vrijgesteld van het behalen van een startkwalificatie, of
  • al een startkwalificatie heeft gehaald

Geen kinderbijslag meer bij studiefinanciering

De kinderbijslag stopt als een kind studiefinanciering kan krijgen. Het maakt niet uit of de studiefinanciering wel of niet wordt aangevraagd. Gaat uw kind naar het hbo of de universiteit? Dan kan uw kind een studiefinanciering krijgen, in de vorm van een lening voor studenten. Als uw kind studiefinanciering kan krijgen, hoeft u dit niet aan ons door te geven. Wij ontvangen van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) een melding als uw kind onderwijs volgt waarvoor studiefinanciering kan worden aangevraagd. U ontvangt dan automatisch een brief van ons waarin staat dat uw kinderbijslag stopt. Uw kind moet zelf op tijd studiefinanciering aanvragen bij DUO. Voor meer informatie en het aanvragen van studiefinanciering verwijzen wij naar de website van DUO.

Wanneer start de studiefinanciering en stopt de kinderbijslag

Start uw kind met een opleiding waarvoor uw kind studiefinanciering kan krijgen? Dan start de studiefinanciering vanaf de eerste maand van de studie. De kinderbijslag stopt met ingang van het volgende kwartaal.

Voorbeeld

Karlijn gaat per 1 september een hbo-opleiding volgen. De studiefinanciering start dan op 1 september. De kinderbijslag stopt met ingang van het 4e kwartaal (met ingang van 1 oktober). De laatste betaling van de kinderbijslag ontvangt u dan na afloop van het 3e kwartaal. Over de maand september heeft u recht op  dus studiefinanciering én kinderbijslag.

Stopt uw kind met de opleiding aan het hbo of de universiteit en is uw kind nog geen 18 jaar? Geef dit dan aan ons door. U kunt dan misschien weer kinderbijslag krijgen als uw kind aan de voorwaarden voldoet.

Mbo-studenten met een studentenreisproduct

Minderjarige mbo-studenten die een beroepsopleidende leerweg (bol) volgen kunnen een studentenreisproduct krijgen. Het studentenreisproduct is een onderdeel van de studiefinanciering, maar heeft geen gevolgen voor de kinderbijslag. Ouders krijgen voor een kind dat naar het mbo gaat kinderbijslag tot en met het kwartaal waarin het kind 18 jaar wordt. Dat verandert niet als de mbo-student al vóór zijn of haar 18e gebruik gaat maken van het studentenreisproduct.

Bijverdienen tot een maximum bedrag

Werkt uw kind en verdient het minder dan € 1.296 netto per kwartaal? Dan blijven wij de kinderbijslag aan u betalen. U hoeft het inkomen dan niet aan ons door te geven. Als uw kind een hoger inkomen heeft, krijgt u geen kinderbijslag en geen kindgebonden budget meer. In dat geval moet u het inkomen wél aan ons door geven. Voor een kind dat niet bij u thuis woont, kunt u soms dubbele kinderbijslag krijgen. Uw kind mag dan minder bijverdienen.