Kinderbijslag

Wat is inkomen?

Het inkomen van uw kind kan gevolgen hebben voor de kinderbijslag die u krijgt. Daarom is het belangrijk om te weten welke inkomsten we wel en niet meetellen bij het inkomen van uw kind.

Inkomsten die wel meetellen

  • loon of salaris
  • inkomen uit een eigen bedrijf
  • zaken waar de werkgever voor zorgt, zoals kost en inwoning
  • stagevergoedingen
  • vergoedingen van de werkgever, bijvoorbeeld voor reiskosten, kleding of een veiligheidsbril
  • teruggave van loonheffing
  • een uitkering op grond van de Werkloosheidswet of de Ziektewet

Inkomsten die niet meetellen

  • zakgeld
  • rente van een spaarrekening
  • vakantiegeld