Kinderbijslag

Hoeveel mag uw kind bijverdienen

Is uw kind jonger dan 16 jaar? Dan maakt het niet uit wat uw kind bijverdient. U krijgt gewoon uw kinderbijslag. Is uw kind 16 of 17 jaar? Dan maakt het wel uit wat uw kind bijverdient. U moet dan rekening houden met een maximumbedrag. Verdient uw kind in een kwartaal meer dan dit bedrag, dan krijgt u geen kinderbijslag meer. Het maximumbedrag wordt elk jaar in oktober aangepast.

 • Hoeveel mag uw kind van 16 of 17 bijverdienen

  Uw kind mag niet meer dan € 1.296 netto per kwartaal bijverdienen. Het maakt daarbij niet uit of uw kind thuis woont of uitwonend is. Als uw kind meer dan € 1.296 netto verdient, vervalt voor dat kwartaal de kinderbijslag. Ook het kindgebonden budget stopt dan.

  U bent verplicht om elk inkomen hoger dan € 1.296 netto per kwartaal aan ons door te geven. Als uw kind 18 jaar wordt, stopt de kinderbijslag. Maar u ontvangt nog kinderbijslag over het hele kwartaal waarin uw kind 18 jaar is geworden. Daarom telt mee wat uw kind bijverdient in dat hele kwartaal.

 • Extra bijverdienen tijdens de zomervakantie

  In de zomervakantie hebben kinderen soms een vakantiebaan of werken ze meer dan anders. Uw kind mag in de zomervakantie € 1.330 netto extra verdienen. De zomervakantie is de periode tussen 2 schooljaren in. Doet uw kind eindexamen? Dan start de zomervakantie eerder, vaak al in mei. Uw kind mag dan eerder extra bijverdienen.

  Vakantiewerk bij dezelfde werkgever

  Als uw kind door het jaar heen een baantje heeft en in de zomervakantie nog wat extra werkt bij dezelfde werkgever, dan wordt het extra werk als vakantiewerk gezien. Loopt uw kind stage en werkt uw kind extra tijdens de vakantietijd? Dan kan het extra werk ook als vakantiewerk worden aangemerkt als in de stage-overeenkomst staat dat het niet verplicht is om tijdens de vakantietijd door te werken.

 • Geef inkomsten hoger dan het maximumbedrag altijd aan ons door

  De bijverdiensten van uw kind kunnen het ene kwartaal hoger zijn dan het andere. Bijvoorbeeld door overwerk, teruggave loonbelasting of eindejaars­uitkering. Hierdoor kan het gebeuren dat uw kind onverwacht meer verdient dan het maximumbedrag van € 1.296 en u de kinderbijslag moet terugbetalen.
  Om dit te voorkomen vragen wij u om zo vroeg mogelijk door te geven dat uw kind in een kwartaal waarschijnlijk meer dan het maximumbedrag verdient.

  Als uw kind minder dan het maximumbedrag in een kwartaal verdient, hoeft u dit niet aan ons door te geven.

 • Welke inkomsten horen bij welk kwartaal

  Alle inkomsten die in een kwartaal worden uitbetaald tellen mee. We kijken daarbij naar het moment dat uw kind het inkomen uitbetaald heeft gekregen.

  Voorbeeld

  Thijs krijgt zijn salaris steeds op de laatste werkdag van de maand. Het salaris van maart komt onverwacht wat later. Het salaris van maart wordt begin april uitbetaald. Het salaris van maart telt dan niet mee voor het eerste kwartaal. Maar het telt mee voor het tweede kwartaal, omdat het in het tweede kwartaal is uitbetaald.

 • Op welk moment geeft u een verandering in een wisselend inkomen of in een vast inkomen aan ons door

  Een verandering in inkomsten geeft u binnen 4 weken aan ons door. Woont u of uw kind buiten Nederland? Dan geeft u dit binnen 6 weken aan ons door. Op welk moment de periode van 4 of 6 weken ingaat, hangt af of uw kind een wisselend of een vast inkomen heeft.

  Uw kind heeft een wisselend inkomen

  U heeft 4 (of 6) weken de tijd om de wijziging door te geven vanaf:

  • de laatste dag van de betaalperiode waarin het inkomen van uw kind hoger is geworden dan €1.296 netto per kwartaal. Een betaalperiode kan een week, 4 weken of een maand zijn.

  Voorbeeld
  Karel heeft een maandsalaris. Hij krijgt iedere maand een ander bedrag want hij werkt wisselende uren. In januari heeft hij € 600 netto verdiend, in februari € 700 netto en in maart € 300 netto. Met zijn salaris van februari heeft hij in het eerste kwartaal meer dan € 1.296 in dit kwartaal verdiend. Dat betekent dat de meldingstermijn begint op 28 februari, want vanaf februari is zijn inkomen in dat kwartaal hoger dan € 1.296 netto per kwartaal. Vanaf 28 februari heeft u 4 weken de tijd om de wijziging door te geven.

  Uw kind heeft een vast inkomen

  U heeft 4 (of 6) weken de tijd om de wijziging door te geven:

  • vanaf de laatste dag van de betaalperiode waarin het inkomen van uw kind hoger is geworden dan €1.296 netto per kwartaal, en
  • het inkomen vanaf de veranderingen van het inkomen voor het eerst boven € 1.296 netto per kwartaal gaat komen.

  Voorbeeld
  Karolien verdient een vast bedrag van € 400 netto per 4 weken. Vanaf maart krijgt ze loonsverhoging. Ze gaat vanaf maart € 425 netto per 4 weken verdienen. Voor het eerste kwartaal is dit nog niet van belang. In het eerste kwartaal is het inkomen minder dan € 1.296. De meldingstermijn begint pas op 19 juni. Want dat is de laatste dag van de periode van 4 weken waarin haar inkomen is veranderd. Het is dan duidelijk dat zij in dat kwartaal meer dan € 1.296 netto per kwartaal heeft verdiend. Vanaf 19 juni heeft u 4 (of 6) weken de tijd om de wijziging door te geven.

 • Wat verstaan we onder inkomen?

  Het inkomen van uw kind kan gevolgen hebben voor de kinderbijslag die u krijgt. Daarom is het belangrijk om te weten welke inkomsten we wel en niet meetellen bij het inkomen van uw kind.

  Inkomsten die wel meetellen

  • loon of salaris
  • inkomen uit een eigen bedrijf
  • zaken waar de werkgever voor zorgt, zoals kost en inwoning
  • stagevergoedingen
  • vergoedingen van de werkgever, bijvoorbeeld voor reiskosten, kleding of een veiligheidsbril
  • teruggave van loonheffing
  • een uitkering op grond van de Werkloosheidswet of de Ziektewet

  Inkomsten die niet meetellen

  • zakgeld
  • rente van een spaarrekening
  • vakantiegeld