Kinderbijslag

Uw kind wordt 18 jaar

Als uw kind 18 jaar wordt, stopt uw kinderbijslag. U ontvangt kinderbijslag tot en met het kwartaal waarin uw kind 18 wordt. We betalen het bedrag na afloop van het kwartaal. Wordt uw kind op de eerste dag van een kwartaal 18 jaar, dan stopt de kinderbijslag met ingang van dat kwartaal. Wij sturen u van tevoren een brief hierover.

Zit uw kind op school, dan krijgt het waarschijnlijk studiefinanciering of een tegemoetkoming. Meer informatie hierover vindt u op de website van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO).

Wanneer start de studiefinanciering en stopt de kinderbijslag

Start uw kind met een opleiding waarvoor uw kind studiefinanciering kan krijgen? Dan start de studiefinanciering vanaf de eerste maand van de studie. De kinderbijslag stopt met ingang van het volgende kwartaal.

Voorbeeld

Karlijn gaat per 1 september een hbo-opleiding volgen. De studiefinanciering start dan op 1 september. De kinderbijslag stopt met ingang van het 4e kwartaal (met ingang van 1 oktober). De laatste betaling van de kinderbijslag ontvangt u dan na afloop van het 3e kwartaal. Over de maand september heeft u recht op  dus studiefinanciering én kinderbijslag.

Geen kinderbijslag meer bij studiefinanciering

Als een kind studiefinanciering kan krijgen, vervalt de kinderbijslag. Ook als uw kind nog geen 18 jaar is. Het maakt niet uit of de studiefinanciering wel of niet wordt aangevraagd.

Gaat uw kind naar het hbo of de universiteit? Dan kan uw kind studiefinanciering krijgen, in de vorm van een lening voor studenten.

Meer informatie over studiefinanciering vindt u op de website van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO).

Misschien zorgtoeslag

Als uw kind 18 jaar is, is uw kind verantwoordelijk voor de kosten van de eigen zorgverzekering. Dan heeft uw kind misschien recht op zorgtoeslag van de Belastingdienst. Dit is een bijdrage in de kosten van de zorgverzekering. Kijk voor meer informatie op www.belastingdienst.nl/jongeren.