Kinderbijslag

Uw kind wordt 18 jaar

Als uw kind 18 jaar wordt, stopt uw kinderbijslag. U ontvangt kinderbijslag tot en met het kwartaal waarin uw kind 18 wordt. We betalen het bedrag na afloop van het kwartaal. Wordt uw kind op de eerste dag van een kwartaal 18 jaar, dan stopt de kinderbijslag met ingang van dat kwartaal. Wij sturen u van tevoren een brief hierover.

Zit uw kind op school, dan krijgt het waarschijnlijk studiefinanciering of een tegemoetkoming. Meer informatie hierover vindt u op de website van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO).

Geen kinderbijslag meer bij studiefinanciering (studievoorschot)

Als een kind studiefinanciering kan krijgen, vervalt de kinderbijslag. Ook als uw kind nog geen 18 jaar is. Het maakt niet uit of de studiefinanciering wel of niet wordt aangevraagd.

Gaat uw kind naar het hbo of de universiteit? Dan kan uw kind een studievoorschot krijgen, dit is een lening voor studenten. Een studievoorschot is ook studiefinanciering.

Meer informatie over studiefinanciering vindt u op de website van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO).

Misschien zorgtoeslag

Als uw kind 18 jaar is, is uw kind verantwoordelijk voor de kosten van de eigen zorgverzekering. Dan heeft uw kind misschien recht op zorgtoeslag van de Belastingdienst. Dit is een bijdrage in de kosten van de zorgverzekering. Kijk voor meer informatie op www.belastingdienst.nl/jongeren.