Kinderbijslag

U heeft een kind geadopteerd

Kinderbijslag na adoptie van een kind in Nederland

Als u een kind adopteert dat al in Nederland is dan krijgen wij niet automatisch een melding via de gemeente. Vraag daarom zelf bij ons kinderbijslag aan. Wij sturen u dan een aanvraagformulier kinderbijslag toe...

Kinderbijslag na adoptie van een kind buiten Nederland

Adopteert u een kind dat uit het buitenland komt? Dan bekijken wij of de adoptie volgens de regels van het Haags Adoptieverdrag is gegaan.

  • Heeft u een kind geadopteerd via een erkend adoptiebureau? Een erkend adoptiebureau heeft een vergunning van de overheid. Dan krijgt u een verklaring van het adoptiebureau dat de adoptie volgens het Haags Adoptieverdrag is gegaan. U krijgt dan kinderbijslag.
  • Heeft u een kind niet via een erkend adoptiebureau geadopteerd? Dan bekijken we of de adoptie volgens de regels van het Haags Adoptieverdrag is gelopen. Is dat het geval, dan kunt u kinderbijslag krijgen.
Is de adoptie niet volgens de regels van het Haags Adoptieverdrag gelopen? Dan onderzoeken wij de regels voor adoptie in het land waar het kind vandaan komt. We bekijken dan of we de adoptie kunnen erkennen. Als dat zo is, dan krijgt u kinderbijslag.

Krijgt u kinderbijslag als uw adoptiekind nog buiten Nederland woont?

Het kind dat u heeft geadopteerd, kan tijdelijk nog in het buitenland wonen. Toch kunt u dan al kinderbijslag krijgen. Dit kan als:

  • Nederland een 'handhavingsverdrag' heeft met dat land. Dit is een verdrag waarin afspraken staan over de controle op uitkeringen, zoals de kinderbijslag, én
  • u minstens € 425 per kwartaal betaalt voor de verzorging van het kind, én
  • het kind binnen 6 maanden bij u thuis komt wonen.
Duurt het langer dan 6 maanden voordat het kind bij u thuis komt wonen? Dan kunt u soms toch al kinderbijslag krijgen. Neem hiervoor contact op met uw SVB-kantoor.
Ook als u wilt weten of er een 'handhavingsverdrag' is met het land waar uw kind woont kunt u het beste even contact met ons opnemen.

Kinderbijslag vóór de adoptie

Is een adoptiekind aan u toegewezen maar nog niet als uw eigen kind bij de gemeente geregistreerd? Dan kunt u soms toch al kinderbijslag krijgen. Neem hiervoor contact op met uw SVB-kantoor.