Kinderbijslag

U neemt de plaats in van een ouder

Soms wordt een kind niet door zijn ouders verzorgd maar door een familielid of bekende.

Zorgt u voor een kind van een ander en onderhoudt u het alsof het uw eigen kind is? Dan kunt u kinderbijslag krijgen als:

  • niemand anders kinderbijslag krijgt voor het kind
  • u de kosten voor het kind betaalt. Ontvangt u een pleeggeldvergoeding, dan krijgt u geen kinderbijslag
  • het kind bij u thuis woont en u zorgt voor de dagelijkse opvoeding en verzorging, alsof u de voogd bent van het kind

Heeft u de voogdij?

U heeft voogdij over een kind als de rechter heeft besloten dat u het gezag heeft over een kind. U krijgt dan kinderbijslag. Ook als de voogdij tijdelijk is.

Heeft de natuurlijke ouder het ouderlijk gezag?

Is er nog een natuurlijke ouder die het ouderlijk gezag heeft over het kind? Dat wil zeggen dat deze ouder verantwoordelijk is voor de opvoeding en verzorging van het kind. Dan krijgt de natuurlijke ouder meestal de kinderbijslag. De natuurlijke ouder kan wel zorgen dat de kinderbijslag wordt uitbetaald aan de pleegouder. Daarover moet u dan samen met de pleegouder afspraken maken.

Een kind van uw partner komt bij u wonen

Dan kunt u ook kinderbijslag krijgen voor dit kind. Dat kan als u met uw partner bent getrouwd, een geregistreerd partnerschap heeft of samenwoont.

Heeft uw partner afspraken gemaakt met de andere (natuurlijke) ouder van het kind? Bijvoorbeeld als er co-ouderschap is? Dan hangt het af van de afspraken welke ouder kinderbijslag krijgt.