Kinderbijslag

U bent in Nederland komen wonen/werken

Heeft u een kind en komt u in Nederland wonen en werken, dan kunt u kinderbijslag krijgen als u:

  • uit een EU/EER-land of Zwitserland komt, en geen detacheringsverklaring van een ander land heeft, of 
  • een geldige verblijfsvergunning heeft, en/of
  • een werkvergunning heeft.

Wie krijgt buitenlandse kinderbijslag?

Soms krijgt u of uw partner ook kinderbijslag van een ander land of internationale organisatie. Dit is het geval als:

  • u of uw partner voor een internationaal orgaan werkt, of
  • u of uw partner in dienst van de overheid van een ander land werkt, of
  • u in Nederland werkt en uw partner buiten Nederland woont en werkt.

Kunt u een aanvulling op een buitenlandse kinderbijslag krijgen?

Landen hebben afgesproken welke kinderbijslag voorrang heeft: de Nederlandse of de buitenlandse. Krijgt u buitenlandse kinderbijslag en is deze lager dan de Nederlandse? Dan vult de SVB het bedrag aan tot de hoogte van de Nederlandse kinderbijslag.