Kinderbijslag

Ontheffing verzekeringsplicht

Nederland heeft 4 volksverzekeringen:

  • de Algemene Kinderbijslagwet (AKW)
  • de Algemene Ouderdomswet (AOW)
  • de Algemene nabestaandenwet (Anw)
  • de Wet langdurige zorg (Wlz)

De algemene regel is dat iedereen die in Nederland woont, verzekerd is voor deze volksverzekeringen. Als u loon of een uitkering ontvangt, betaalt u premies voor de volksverzekeringen.

Soms kunt u ontheffing van de verzekeringsplicht aanvragen. U hoeft deze premies dan niet meer te betalen. Maar u bent dan ook niet meer verzekerd voor de volksverzekeringen. Kijk hieronder welke situaties voor u geldt.

1. U bent in een EU-/EER- of verdragsland door een sociale regeling tegen zorgkosten verzekerd

U kunt een verklaring ‘niet Wlz verzekerd’ aanvragen

2. U ontvangt een pensioen van een internationale organisatie

U kunt een verklaring ‘niet Wlz verzekerd’ aanvragen

3. U bent partner of gezinslid van een persoon die pensioen ontvangt van een internationale organisatie

U kunt een verklaring ‘niet Wlz verzekerd’ aanvragen

4. Uw overleden partner of gezinslid ontving een pensioen van een internationale organisatie

U kunt een verklaring ‘niet Wlz verzekerd’ aanvragen

5. U krijgt een buitenlandse uitkering of een uitkering van een internationale organisatie

U kunt een ontheffing aanvragen voor de AOW, Anw en de kinderbijslag.

6. Uw partner of gezinslid werkt bij een internationale organisatie

U kunt een ontheffing aanvragen voor de AOW, Anw, kinderbijslag en Wlz.

7. Uw partner of gezinslid is werknemer of gepensioneerde van een internationale organisatie en u ontvangt een AOW-pensioen

U kunt ontheffing aanvragen voor alleen de Wlz.