Kinderbijslag

Kunt u kinderbijslag krijgen

De overheid betaalt mee aan de kosten voor opvoeding en verzorging van uw kinderen van 0 tot 18 jaar. Dit is de kinderbijslag. Of u kinderbijslag krijgt en hoeveel, is geregeld in de Algemene Kinderbijslagwet (AKW).

Wie krijgt kinderbijslag

Om kinderbijslag te krijgen moet u verzekerd zijn voor de kinderbijslag. U krijgt kinderbijslag voor het opvoeden en verzorgen van uw eigen kinderen, maar ook voor: 

  • geadopteerde kinderen;
  • pleegkinderen;
  • stiefkinderen of
  • andere kinderen die u opvoedt en verzorgt alsof het uw eigen kinderen zijn.

De leeftijd van het kind bepaalt hoeveel kinderbijslag u krijgt

Hoeveel kinderbijslag u krijgt, hangt af van de leeftijd van uw kind. U krijgt meer kinderbijslag als uw kind 6 jaar wordt en als uw kind 12  jaar wordt. 

Heeft u hoge kosten omdat u een gehandicapt kind heeft dat niet bij u woont, dan is het in sommige gevallen mogelijk om dubbele kinderbijslag te krijgen.

Wij betalen de kinderbijslag per kwartaal

U krijgt de kinderbijslag per kwartaal. Het eerste bedrag dat u voor uw kind ontvangt, hoort bij het kwartaal ná de geboortedatum van uw kind. Uw kinderbijslag begint dus in januari, april, juli of oktober. De SVB betaalt de kinderbijslag als het kwartaal is afgelopen.

Adopteert u een kind of woont u net in Nederland, dan kan de kinderbijslag op een ander moment ingaan.