Kinderbijslag

Wanneer betaalt de SVB het kindgebonden budget en/of kinderopvangtoeslag?

Als u een aanvulling op een buitenlands gezinsbijslag krijgt dan betaalt de SVB het kindgebonden budget en/of de kinderopvangtoeslag in plaats van de Belastingdienst.

U ontvangt deze van ons na afloop van het kwartaal.

U krijgt een aanvulling op een buitenlandse gezinsbijslag

In veel landen krijgen gezinnen met kinderen 'gezinsbijslag'. In Nederland bestaat de gezinsbijslag uit de kinderbijslag, het kindgebonden budget en de kinderopvangtoeslag. Soms kunt u gezinsbijslag uit Nederland én uit een ander land krijgen. Er zijn regels welke gezinsbijslag dan 'voorrang heeft': de Nederlandse of de buitenlandse. Krijgt u bijvoorbeeld uit EU, EER of Zwitserland de volledige buitenlandse gezinsbijslag en is deze per kind lager dan de vergelijkbare Nederlandse gezinsbijslagen voor dit kind? Dan vult de SVB het bedrag aan tot het bedrag van de vergelijkbare Nederlandse gezinsbijslag.

Krijgt u kindgebonden budget en/of kinderopvangtoeslag? Dan kijken we of uw vergelijkbare buitenlandse gezinsbijslag binnen de EU, EER of Zwitserland lager is dan de kinderbijslag en/of kindgebonden budget of de kinderopvangtoeslag. Als dit zo is, vullen we uw buitenlandse gezinsbijslag aan tot het bedrag van de vergelijkbare Nederlandse gezinsbijslagen. U krijgt de aanvulling per kwartaal. De SVB betaalt het bedrag als het kwartaal is afgelopen.