Kinderbijslag

Geen kinderbijslag maar toch een kindgebonden budget

Krijgt u voor uw kind van 16 of 17 jaar geen kinderbijslag meer? Dan kunt u toch nog een kindgebonden budget krijgen als:

  • uw kind thuis woont; of
  • uw kind uitwonend is en u per kwartaal minstens € 425 betaalt voor de verzorging van uw kind, én
  • uw kind niet meer verdient dan € 1.296 per kwartaal, én
  • de kinderbijslag is gestopt omdat uw kind niet meer op school zit en geen diploma heeft gehaald van de havo, het vwo of het mbo van niveau 2 of hoger.

Heeft uw kind studiefinanciering, dan krijgt u geen kindgebonden budget. Ook niet als uw kind een studiefinanciering kan aanvragen, maar hiervan afziet.

Minderjarige mbo-studenten die een beroepsopleidende leerweg (bol) volgen kunnen een studentenreisproduct krijgen. Het studentenreisproduct is een onderdeel van de studiefinanciering, maar heeft geen gevolgen voor de kinderbijslag.

Wij onderzoeken zelf of u aan deze voorwaarden voldoet en geven dit door aan de Belastingdienst. U hoeft dus niet zelf te regelen dat u het kindgebonden budget blijft krijgen.