Kinderbijslag

Vanaf welke datum krijgt u kinderbijslag en kindgebonden budget

De kinderbijslag en het kindgebonden budget beginnen en eindigen niet op hetzelfde moment.

Het kindgebonden budget begint in de maand na de geboorte

Het kindgebonden budget begint in de maand na de geboortedatum van uw kind. Is uw kind geboren in april, dan krijgt u het kindgebonden budget vanaf mei.

De eerste betaling kan even op zich laten wachten, maar daarna betaalt de Belastingdienst altijd vooruit. Voorbeeld: het kindgebonden budget van september krijgt u eind augustus.

De kinderbijslag begint in het kwartaal na de geboorte

De kinderbijslag is een bedrag per kwartaal en begint in het kwartaal na de geboortedatum. Is uw kind geboren op 12 april, dan is het geboren in het tweede kwartaal. De kinderbijslag begint dan in het derde kwartaal. De SVB betaalt de kinderbijslag als het kwartaal is afgelopen, in dit voorbeeld dus begin oktober.

Alleen als uw kind is geboren op de eerste dag van een kwartaal, krijgt u al kinderbijslag voor datzelfde kwartaal. Als uw kind op 1 april is geboren, begint de kinderbijslag dus in het tweede kwartaal. Maar is uw kind op 2 april geboren, dan pas in het derde kwartaal.