Kinderbijslag

Wat is kindgebonden budget

Krijgt u kinderbijslag, dan kunt u misschien ook een kindgebonden budget van de Belastingdienst krijgen. Dit is een extra maandelijkse bijdrage van de overheid voor gezinnen met kinderen.

Of u kindgebonden budget krijgt, hangt af van het inkomen van uw gezin. Er geldt ook een vermogenstoets voor het kindgebonden budget.

Informatie hierover vindt u op de website van de Belastingdienst. 

Hoe kunt u kindgebonden budget krijgen

Wanneer u voor het eerst kinderbijslag van ons krijgt, ontvangt u van ons een brief. Tegelijk geven wij aan de Belastingdienst door dat u kinderbijslag krijgt.

Ontvangt u al een andere toeslag (bijvoorbeeld huurtoeslag) van de Belastingdienst? Dan wordt het kindgebonden budget automatisch voor u aangevraagd.

De Belastingdienst kijkt hoe hoog het inkomen van uw gezin is en beslist daarna of u een kindgebonden budget krijgt. Zo ja, dan stuurt de Belastingdienst u binnen 8 weken een beslissing. U krijgt het kindgebonden budget dan vanaf de maand ná de geboortedatum van uw kind.

Voorbeeld: Uw kind is geboren op 15 februari. U krijgt dan kindgebonden budget vanaf 1 maart.

De Belastingdienst stuurt u alleen een beslissing als u kindgebonden budget krijgt. Is bijvoorbeeld het inkomen van uw gezin te hoog om een kindgebonden budget te kunnen krijgen? Dan hoort u niets van de Belastingdienst.

Wanneer moet u zelf kindgebonden budget aanvragen

Vraag in de volgende situaties zelf kindgebonden budget aan:

  • u ontvangt voor het eerst kinderbijslag en ontvangt geen andere toeslag van de Belastingdienst
  • u heeft geen beslissing over het kindgebonden budget van de Belastingdienst ontvangen, maar denkt dat u wel kindgebonden budget kunt krijgen
  • u kreeg eerder kindgebonden budget, maar dit is gestopt. U denkt dat u wel kindgebonden budget kunt krijgen

De aanvrager van de kinderbijslag kan kindgebonden budget aanvragen. Op de website van de Belastingdienst leest u hoe u dit kunt doen. U kunt ook bellen naar de Belasting Telefoon: (0800) 0543.

Woont uw kind om beurten bij u en uw ex-partner? Dan zijn er aparte regels

Als uw kind om beurten bij u en uw ex-partner woont, noemen wij dit 'co-ouderschap'. Voor het kindgebonden budget bij co-ouderschap zijn aparte regels. Informatie hierover vindt u op onze pagina's over co-ouderschap.