Kinderbijslag

Kinderopvangtoeslag

De Sociale Verzekeringsbank (SVB) helpt de Belastingdienst met het uitvoeren van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen (WKO).

In 2 situaties betaalt de SVB de kinderopvangtoeslag en/of het kindgebonden budget. Lees meer op de pagina 'Wanneer betaalt de SVB het kindgebonden budget en/of kinderopvangtoeslag'.

Hoeveel kinderopvangtoeslag krijgt u?

Of u in aanmerking komt voor kinderopvangtoeslag en hoeveel u krijgt, hangt onder andere af van uw gezinsinkomen. Meer informatie leest u op de website van de Belastingdienst. Ook kunt u hier de kinderopvangtoeslag aanvragen.