Kinderbijslag

U of uw partner krijgt kinderbijslag uit een ander land

Soms krijgt u of uw partner kinderbijslag van een ander land of internationale organisatie. Dit is het geval als:

  • u of uw partner voor een internationaal orgaan werkt, of
  • u of uw partner in dienst van de overheid van een ander land werkt, of
  • u in Nederland werkt en uw partner buiten Nederland woont en werkt.

Nederlandse of buitenlandse kinderbijslag?

Landen hebben afgesproken welke kinderbijslag voorrang heeft: de Nederlandse of de buitenlandse. Krijgt u of uw partner buitenlandse kinderbijslag en is deze lager dan de kinderbijslag in Nederland? Dan kunnen we soms het bedrag aanvullen tot de hoogte van de Nederlandse kinderbijslag.