Kinderbijslag

Hoeveel kinderbijslag krijgt u?

Hoeveel kinderbijslag u krijgt, hangt af van de leeftijd van uw kind. Als uw kind 6 jaar wordt, krijgt u meer kinderbijslag. De kinderbijslag gaat opnieuw omhoog als uw kind 12 jaar wordt. 

Hieronder staan de bedragen die gelden vanaf juli 2017. Wij betalen de kinderbijslag na afloop van het kwartaal. U ontvangt het nieuwe bedrag dus op 2 oktober.

Bedragen kinderbijslag

bedrag in euro vanaf 3e kwartaal 2017 (betaling op 2 oktober)
 0 t/m 5 jaar6 t/m 11 jaar12 t/m 17 jaar
Per kind€ 200,59€ 243,57€ 286,55

Dubbele kinderbijslag bij hoge kosten

Als uw kind niet bij u woont omdat het bijvoorbeeld gehandicapt is, kunt u hoge kosten hebben. Dan is het in sommige gevallen mogelijk om dubbele kinderbijslag te krijgen. Meer informatie hierover leest u bij uw kind gaat (tijdelijk) uit huis.