Kinderbijslag

Afspraken Marokko en Nederland veranderd

05-06-2016

Tussen Marokko en Nederland gelden afspraken over de kinderbijslag. Op 4 juni 2016 is een akkoord bereikt over de aanpassingen van de afspraken tussen beide landen. Deze afspraken worden vanaf 1 oktober 2016 van toepassing.

Ontving u voor 1 oktober 2016 al kinderbijslag en blijft uw kind in Marokko wonen?  Dan verandert er voor u niets, zolang u recht heeft op kinderbijslag.

Wanneer krijgt u met deze verandering te maken?

U krijgt met de verandering te maken als:

 • u na 1 oktober 2016 voor het eerst kinderbijslag krijgt voor uw kind in Marokko;
 • uw recht op kinderbijslag tijdelijk stopt na 1 oktober 2016 en u daarna opnieuw kinderbijslag krijgt voor uw kind in Marokko;
 • uw kind na 1 oktober 2016 naar Marokko verhuist;
 • uw kind al in Marokko woont en na 1 oktober 2016 naar een ander land verhuist. Daarna verhuist uw kind weer terug naar Marokko.

Wat verandert er precies?

Krijgt u met één van deze situaties te maken, dan gaat het bedrag aan kinderbijslag omlaag voor het kind waarom het gaat. U ontvangt dan een percentage van het maximale bedrag. Hoeveel kinderbijslag wordt betaald, hangt af van het jaar waarin de kinderbijslag (opnieuw) is ingegaan of het jaar waarin uw kind naar Marokko is verhuisd. Bij een verandering in:

 • 2016 krijgt u 90% van het maximale bedrag;
 • 2017 krijgt u 80% van het maximale bedrag;
 • 2018 krijgt u 70% van het maximale bedrag;
 • 2019 of 2020 krijgt u 60% van het maximale bedrag.

Verandert het recht op kinderbijslag na 1 oktober 2016 nog een keer? Of verhuist uw kind na 1 oktober 2016 nog een keer? Dan wordt opnieuw gekeken naar het jaar van de verandering en het percentage dat daarbij hoort.

In de toekomst geen kinderbijslag meer

Gaat het recht op kinderbijslag (opnieuw) in op of na 1 januari 2021 en woont uw kind in Marokko? Dan kan er geen kinderbijslag meer worden betaald.

Misschien een nabetaling

Omdat de afspraken tussen Nederland en Marokko zijn aangepast, wordt de kinderbijslag van 1 januari 2013 tot 1 oktober 2014 niet meer aangepast aan het kostenniveau van Marokko. Als u aan de volgende voorwaarden voldoet, krijgt u een nabetaling:

 • u ontvangt nu kinderbijslag en u ontving voor 1 juli 2012 kinderbijslag voor één of meerdere kinderen in Marokko
 • uw kinderbijslag was aangepast aan het kostenniveau van Marokko in de periode 1 januari 2013 tot 1 oktober 2014
 • u heeft hierover nog geen nabetaling ontvangen, omdat u niet in bezwaar- of beroep bent gegaan tegen de beslissing dat uw kinderbijslag was aangepast aan het kostenniveau van Marokko in die periode.

Als dit voor u geldt, krijgt u over deze periode kinderbijslag nabetaald. Dit geldt ook voor het kindgebonden budget voor de periode 1 januari 2013 tot uiterlijk 1 april 2015. Daarvoor hoeft u niets te doen.  Iedereen die hiermee te maken krijgt, ontvangt van ons daarover in het vierde kwartaal 2016 een brief.