Kinderbijslag

Door onderhoud is onze website van 17 tot en met 20 mei minder goed bereikbaar.

Kinderbijslag aanvragen

U woont buiten Nederland en wilt in Nederland kinderbijslag aanvragen

Dit kan als u woont in een land dat lid is van de EU/EER (of in een ander land waarmee Nederland een verdrag over sociale zekerheid heeft gesloten) en verzekerd bent voor de kinderbijslag. Geef via Mijn SVB aan ons door dat u kinderbijslag wilt aanvragen of neem contact met ons op. Wij sturen u dan een aanvraagformulier toe.