Ik ben in Nederland komen studeren en wil een onderzoek verzekering Wlz aanvragen

Ben ik verzekerd voor de Wet langdurige zorg (Wlz)?

Bent u naar Nederland gekomen om hier te studeren? En heeft u van het CAK een brief gekregen omdat u geen Nederlandse zorgverzekering heeft afgesloten? Dan kunt u door ons laten onderzoeken of u wel of niet verzekerd bent voor de Wet langdurige zorg (Wlz).