Internationale Detachering

U gaat als zelfstandige buiten Nederland werken

Als u als zelfstandige buiten Nederland gaat werken, bent u niet meer verzekerd voor de Nederlandse sociale verzekeringen, zoals AOW, kinderbijslag en nabestaandenuitkering Anw. U bent dan verzekerd in het land waar u werkt. 

Gaat u alleen tijdelijk buiten Nederland werken? Dan blijft u wel in Nederland verzekerd als u aan de voorwaarden voldoet. Wij noemen dit detachering.

Voorwaarden om verzekerd te blijven als u buiten Nederland gaat werken

U blijft in Nederland verzekerd als u:

  • direct voorafgaand aan uw detachering al minstens 2 maanden als zelfstandige in Nederland heeft gewerkt.
  • werkzaamheden in het buitenland verricht die van gelijke aard zijn als uw werkzaamheden in Nederland.
  • de sociale verzekeringspremies aan de Belastingdienst afdraagt.
  • de nationaliteit heeft van een land van de EU (Europese Unie) of de EER (Europese Economische Ruimte). Een verblijfsvergunning waarmee u in Nederland mag werken is ook goed.
  • in een land van de EU of de EER gaat werken.

Gaat u in een land buiten de EU of de EER werken? Dan kunt u een A1/certificate of Coverage aanvragen als u gaat werken in één van de volgende verdragslanden: De Verenigde Staten van Amerika, Zuid-Korea, Canada en Quebec, Israël, Japan, Chili, de Kanaaleilanden en Man.

Detachering aantonen met formulier A1/Certificate of coverage

In veel landen controleert een arbeidsinspectie of u sociaal verzekerd bent. Met een formulier A1/certificate of coverage kunt u dit bewijzen. Zonder dit formulier mag u in sommige landen niet werken.

U gaat in België werken

Gaat u tijdelijk in België werken als zelfstandige? Dan moet u dit van tevoren aanmelden in België. Dit is de zogenaamde Limosa meldingsplicht.

Hoe lang mag u maximaal gedetacheerd zijn?

Gaat u in een land van de EU of de EER werken? Dan is de maximale detacheringsperiode in principe 24 maanden. Verlenging tot ten hoogste 5 jaar is alleen mogelijk als de bevoegde instantie in het land waar u werkt daarvoor toestemming geeft.

Gaat u in een land buiten de EU of de EER werken, dan verschilt de maximale detacheringstermijn per land.