Internationale Detachering

In welk land betaalt u sociale verzekeringspremies?

U werkt tijdelijk buiten Nederland

Gaat u tijdelijk buiten Nederland werken, dan blijft u meestal verzekerd in Nederland. Wij noemen dat detachering. U blijft de sociale verzekeringspremies afdragen aan de Belastingdienst. 

U werkt permanent buiten Nederland

Gaat u voorgoed buiten Nederland werken, dan bent u niet meer verzekerd voor Nederlandse sociale verzekeringen als AOW, nabestaandenuitkering (Anw), kinderbijslag en ziektekosten. U bent vanaf dat moment verzekerd in het land waar u werkt en moet de premies ook in dat land afdragen.

Registreer uzelf als zelfstandige in het land waar u werkt

Registreer u in het land waar u werkt als zelfstandige. Informeer in dat land waarvoor u precies sociaal verzekerd bent.