Internationale Detachering

U werkt voor 1 of meer zelfstandige ondernemingen in verschillende landen

Gaat u in verschillende landen van de Europese Unie (EU) werken? Geef dit dan door aan het bevoegde sociale verzekeringsorgaan in uw woonland.

  • Woont u in Nederland? Geef het door aan de locatie Amstelveen van de Sociale Verzekeringsbank.
  • Woont u buiten Nederland? Neem dan contact op met de bevoegde instantie in uw woonland.

In welk land bent u verzekerd

Om verzekerd te zijn in het land waar u woont moet:

  • u minstens 25% van uw arbeidstijd in uw woonland werken, en/of
  • u minstens 25% van het aantal verleende diensten in uw woonland uitvoeren, en/of
  • 25% van uw inkomsten in uw woonland zijn behaald.

Werkt u minder dan 25% in het land waar u woont? Dan bent u verzekerd in het land waar het 'centrum van belangen' ligt.

Bij het bepalen waar het centrum van belangen ligt kunnen de volgende aspecten van belang zijn:

  • de vaste en blijvende plaats van waaruit u uw werkzaamheden verricht
  • de gebruikelijke aard of duur van de uitgeoefende werkzaamheden
  • het aantal verleende diensten

Een buitenlandse sociale verzekeringsinstantie of belastingdienst kan u als zelfstandige aanmerken zonder dat u in dat land feitelijk werkzaamheden verricht. U kunt dan mogelijk worden vrijgesteld van premiebetaling in dat land. Een buitenlandse instantie kan daarom aan u een verklaring van toepasselijke wetgeving of een 'certificate of coverage' vragen. U kunt deze verklaring zelf bij ons opvragen.