Internationale Detachering

U werkt in meerdere EU-landen

Gaat u in verschillende landen van de Europese Unie (EU) werken, dan bent u sociaal verzekerd in het land waar u woont. U moet dan wel minstens 25% van uw werktijd in uw woonland werken. Werkt u niet (of minder dan 25%) in het land waar u woont, dan hebben wij meer informatie nodig om te bepalen waar u sociaal verzekerd bent. Neem dan contact met ons op.

Voorgoed in het buitenland werken

Als u permanent buiten Nederland gaat werken, bent u niet meer verzekerd voor bijvoorbeeld AOW en kinderbijslag. U bent vanaf dat moment verzekerd in het land waar u werkt.

Verzekeringsstatus aantonen met formulier A1/certificate of coverage

In veel landen controleert een arbeidsinspectie of u sociaal verzekerd bent. Met een formulier A1/certificate of coverage kunt u dit bewijzen. Zonder dit formulier mag u in sommige landen niet werken.