Internationale Detachering

U bent zelfstandige

Als u als zelfstandige buiten Nederland gaat werken, bent u niet meer verzekerd voor de Nederlandse sociale verzekeringen, zoals AOW, kinderbijslag en nabestaandenuitkering Anw. U bent dan verzekerd in het land waar u werkt.

Gaat u alleen tijdelijk buiten Nederland werken? Dan blijft u wel in Nederland verzekerd als u aan de voorwaarden voldoet. Wij noemen dit detachering.

Maximale detacheringsduur

Gaat u in een land van de EU (Europese Unie) of EER (Europese Economische Ruimte) werken dan is de maximale detacheringsduur in principe 24 maanden. Verlenging tot ten hoogste 5 jaar is alleen mogelijk als de bevoegde instantie in het land waar u werkt daarvoor toestemming geeft.

Gaat u in een land buiten de EU of EER werken, dan verschilt de maximale detacheringstermijn per land.