Internationale Detachering

U bent kort geleden als zelfstandige begonnen

Om in Nederland verzekerd te blijven voor de sociale verzekeringen moet u in principe langer dan 2 maanden als zelfstandige in Nederland hebben gewerkt.

Voorwaarden om verzekerd te blijven als u in het buitenland gaat werken

Bent u kort geleden begonnen als zelfstandige en krijgt u een opdracht buiten Nederland? Dan kunt u toch sociaal verzekerd blijven in Nederland als u:

  • de afgelopen 2 maanden al als zelfstandige in Nederland heeft gewerkt, of bent gestart met uw eigen bedrijf.
  • uw bedrijf heeft ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.
  • de nationaliteit van een land van de Europese Unie (EU) heeft. Een verblijfsvergunning waarmee u in Nederland mag werken, is ook goed.
  • in een land van de EU of de EER (Europese Economische Ruimte) gaat werken én het werk dat u daar gaat doen gelijk is aan uw werkzaamheden in Nederland.

Gaat u in een ander land werken, dan verschilt het per land of u in Nederland verzekerd kunt blijven. Neem voor meer informatie contact met ons op.