Internationale Detachering

Zijn uw gezinsleden ook verzekerd?

Uw gezinsleden blijven verzekerd zolang ze in Nederland wonen

Blijven uw partner en kinderen in Nederland wonen, dan blijven zij in Nederland verzekerd voor de AOW en andere sociale verzekeringen.

Uw gezinsleden zijn vaak niet meer verzekerd als ze meeverhuizen

Gaan uw gezinsleden met u om buiten Nederland te wonen, dan zijn zij vaak niet meer verzekerd voor de Nederlandse sociale verzekeringen. Wilt u dat uw gezinsleden in Nederland verzekerd blijven, dan kunt u voor hen een vrijwillige verzekering afsluiten voor de AOW en Anw. Meer informatie hierover vindt u bij de regeling Vrijwillige Verzekering.

U zelf blijft als u gedetacheerd bent, vaak wel verzekerd in Nederland. Als uw partner niet verzekerd is in Nederland, kunt u voor uw kinderen de kinderbijslag aanvragen in Nederland.

In sommige landen wel verzekerd voor bijvoorbeeld de AOW

Gaan uw gezinsleden wonen in Australië, Canada (inclusief Quebec), China, India, Israël, Macedonië, de Verenigde Staten of Zuid-Korea, dan blijven ze wel verzekerd voor onder andere de AOW. Maar zodra ze in dat land gaan werken, stopt de verzekering.