Internationale Detachering

U gaat buiten Nederland werken

Gaat u permanent in een ander land dan Nederland werken, dan bent u niet meer verzekerd voor de Nederlandse sociale verzekeringen zoals AOW, kinderbijslag en arbeidsongeschiktheid. U bent vanaf dat moment sociaal verzekerd in het land waar u werkt.

Als u voor uw werkgever tijdelijk buiten Nederland gaat werken, blijft u vaak wel in Nederland verzekerd. De SVB noemt dit detachering. U blijft in Nederland sociaal verzekerd als:

  • het land waar u gaat werken lid is van de EU (Europese Unie) of EER (Europese Economische Ruimte) of een verdrag met Nederland heeft gesloten over sociale zekerheid.
  • u in dienst bent van een Nederlandse werkgever.
  • uw werkgever uw loon doorbetaalt.
  • uw werkgever sociale verzekeringspremies inhoudt op uw loon en deze in Nederland afdraagt.
  • u de nationaliteit heeft van een land van de EU (Europese Unie) of de EER  of van een land waarmee Nederland een verdrag over sociale zekerheid heeft gesloten en
  • u direct voorafgaand aan de detachering minstens 1 maand verplicht verzekerd was in Nederland.

Detachering aantonen met formulier A1/certificate of coverage

In veel landen controleert een arbeidsinspectie of u sociaal verzekerd bent. Met een formulier A1/certificate of coverage kunt u dit bewijzen. Zonder een A1/certificate of coverage mag u soms niet werken.

Gaat uw werknemer in België, Zweden, Australië, Egypte, Macedonië of Nieuw-Zeeland werken?

Lees dan hoe u een A1/certificate of coverage aanvraagt.

Gaat u wonen, werken, studeren of ondernemen in België of Duitsland?

Op Grensinfopunt.nl leest u meer informatie hierover.

Maximale duur detachering

Gaat u in een land van de EU (Europese Unie) of EER (Europese Economische Ruimte) werken dan is de maximale detacheringsduur in principe 24 maanden.

Verlenging tot ten hoogste 5 jaar is alleen mogelijk als de bevoegde instantie in het land waar u werkt daarvoor toestemming geeft.
Gaat u in een ander land werken? Dan verschilt de maximale detacheringstermijn per land.