Internationale Detachering

Uw werkgever vervoert personen of goederen binnen Europa

U werkt voor een in Nederland gevestigd bedrijf dat personen of goederen vervoert naar landen van de EU (Europese Unie) of de EER (Europese Economische Ruimte).

Werkt u buiten Nederland, dan blijft u meestal in Nederland verzekerd voor sociale verzekeringen zoals AOW, kinderbijslag, werkloosheid en arbeidsongeschiktheid. Dit is het geval als:

  • u in Nederland woont.
  • u in een ander land van de EU woont en minder dan 25% van uw werktijd in dat land werkt.

Uw werkgever houdt sociale verzekeringspremies in op uw salaris en u draagt deze af aan de Belastingdienst in Nederland.

Sociaal verzekerd als u zelf personen of goederen vervoert

Dit geldt alleen voor de volgende beroepen:

  • touringcarchauffeur
  • taxichauffeur
  • vrachtwagenchauffeur
  • machinist en conducteur
  • binnenvaartschipper en matroos   

Andere procedure woonachtig buiten Nederland

Heeft u werknemers die niet in Nederland wonen en die in twee of meer EU-lidstaten (inclusief Nederland) geen werken? Vraag dan een beslissing aan bij de

buitenlandse zusterinstanties van de SVB

in het woonland van uw werknemer. Daarin moet staan dat er geen bezwaar is dat de Nederlandse sociale verzekeringen op uw werknemer worden toegepast. Daarna kunt u binnen twee maanden de A1/certificate of coverage op papier bij ons aanvragen. Stuur wel de schriftelijke beslissing van de buitenlandse instantie mee.

Uitzondering: minstens 25% werken in het land waar u woont

Woont u niet in Nederland, maar in een ander land van de EU? Als u meer dan 25% van uw werktijd in dat land werkt, bent u daar sociaal verzekerd. Uw werkgever draagt de sociale verzekeringspremies dan ook in dat land af.

Uitzondering: cockpit- en cabinepersoneel in de burgerluchtvaart

Werkt u in de cockpit of de cabine van de burgerluchtvaart, dan bent u verzekerd in het land waar uw thuisbasis ligt. Is uw thuisbasis in Nederland, dan bent u verzekerd in Nederland.

Verzekeringsstatus aantonen met formulier A1/certificate of coverage

In veel landen controleert een arbeidsinspectie of u sociaal verzekerd bent. Met een formulier A1/certificate of coverage kunt u dit bewijzen. Zonder een A1/certificate of coverage mag u soms niet werken.

Meer informatie over de gang van zaken in België en Duitsland leest op de sites van het Bureau voor Belgische Zaken en Bureau voor Duitse Zaken.