Internationale Detachering

U werkt voor 2 of meer werkgevers in verschillende landen

Gaat u in verschillende landen van de Europese Unie (EU) werken? Geef het door in uw woonland.
Woont u in Nederland? Neem contact op met onze locatie in Amstelveen.
Woont u buiten Nederland? Neem contact op met de bevoegde instantie in uw woonland.

In welk land bent u verzekerd

Er zijn verschillende mogelijkheden:

 • U heeft 1 werkgever in het land waar u woont én u heeft 1 werkgever in een ander land van de EU of Europese Economische Ruimte (EER)
  Dan bent verzekerd in het land waar u woont als u daar minimaal 25% van uw werktijd werkt. Werkt u minder dan 25% in het land waar u woont? Dan bent u verzekerd in het andere land.
 • U werkt voor 2 of meer werkgevers die niet zijn gevestigd in het land waar u woont.
  Dan bent u verzekerd in het land waar u woont.
 • U heeft 3 of meer werkgevers, die zijn gevestigd in verschillende landen van de EU of EER en 1 werkgever daarvan is gevestigd in het land waar u woont.
  Dan bent u verzekerd in het land waar u woont.

Situaties waarin moet worden vastgesteld waar u verzekerd bent

U woont in Nederland en:

 • u werkt voor 2 of meer werkgevers die in verschillende EU/EER-lidstaten zijn gevestigd, en/of
 • u heeft werkzaamheden als zelfstandige voor ondernemingen die zijn ingeschreven in 2 of meer EU/EER-lidstaten, en/of
 • u heeft een werkloosheidsuitkering uit een EU/EER-lidstaat. U heeft deze uitkering omdat u eerder gewerkt heeft voor een werkgever die in die EU/EER-lidstaat gevestigd is. Tegelijkertijd werkt u nog voor een andere werkgever in een andere lidstaat.

Omdat u in Nederland woont zijn wij bevoegd te bepalen in welk land u verzekerd bent.
Het kan zijn dat een buitenlandse instantie of belastingdienst u om een verklaring van toepasselijke wetgeving of een ‘certificate of coverage’ vraagt. Bijvoorbeeld omdat ze u als zelfstandige zien, terwijl u feitelijk in dat land geen werkzaamheden hebt. U kunt dan mogelijk vrijgesteld worden van premiebetaling in dat land. Bij ons kunt u deze verklaring opvragen. Maar u kunt ons ook uit uzelf vragen of we willen vaststellen waar u sociaal verzekerd bent. 

Heeft u een verklaring nodig? Vul dan het formulier ‘Aanvraag verklaring toepasselijke wetgeving’ in en stuur het naar ons op. Wij stellen dan vast in welk land u de sociale premies moet afdragen.

Premies betalen in het land waar u verzekerd bent

Elke werkgever moet sociale verzekeringspremies inhouden en afdragen in het land waar u verzekerd bent.

Voor informatie over andere landen kunt u contact opnemen met onze locatie in Amstelveen.