Internationale Detachering

Uw werkgever heeft ten onrechte premies in Nederland betaald

Verzekerd in het land waar u woont

Uw werkgever(s) moet(en) de sociale verzekeringspremies betalen in het land waar u sociaal verzekerd bent. U krijgt pas uitkeringen voor bijvoorbeeld werkloosheid, arbeidsongeschiktheid of pensioen als uw werkgever deze premies in het juiste land betaald heeft.

Uw Nederlandse werkgever betaalt premies in Nederland

Betaalt uw werkgever (of één van uw werkgevers) geen premies in het land waar u woont? Vul dan het aanvraagformulier in en stuur het zo snel mogelijk naar ons op. Wij proberen te regelen dat u in het juiste land premies betaalt. Wij kunnen zo’n regeling ook over de afgelopen jaren treffen. Uw werkgever moet wel zo snel mogelijk premies gaan betalen in het land waar u woont.